V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-02-02 ketvirtadienis, 20:55

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Pataisos įstaigose problemų liūnas: susidėvėjusios uniformos, nesaugūs pareigūnai ir kita
2011-11-04

Profesinių sąjungų atstovai susitikę su kalėjimų departamento vadovybe aptarė daugybę opių pareigūnams problemų ir sutarė, kad problemos bus sprendžiamos.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovas Pravieniškių pataisos namuose Kęstutis Pauliukas, šios profesinės sąjungos atstovas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose Darius Bagdonas ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime Ilona Lankelytė susitiko su Kalėjimų departamento vadovybe, laikinai einančiu pareigas Kalėjimų departamento direktoriumi Kęstučiu Širvaičiu ir Finansų valdybos viršininku Algirdu Jakeliūnu.

A.Jakeliūnas pristatė finansines prognozes ateinantiems – 2012-iesiems - metams. Anot jo, bendras biudžetas turėtų didėti apie 1 mln. 123 tūkst. Lt. Tokį Kalėjimų departamento biudžeto papilnėjimą sąlygojo vykdytos reorganizacijos, kai buvo sutaupyta nemažai lėšų. Dėl reformų sutaupytos lėšos perkeltos į kitas eilutes, viena tokių – lėšos skirtos uniformoms įsigyti. Uniformoms įsigyti kitais metais numatyta per beveik 895 tūkst. Lt. Tačiau šių lėšų, anot Kalėjimų departamento direktoriaus, neužteks visų pareigūnų poreikiui gauti uniformą patenkinti, tačiau maždaug pusė bus aprūpinti.

Anot profesinės sąjungos atstovų, pataisos įstaigų pareigūnai uniformų negauna jau nuo 2009 m., tokios problemos nėra tik Kauno tardymo izoliatoriuje, todėl norėjo žinoti pagal kokius kriterijus vyks aprūpinimas uniforma kitais metais, juolab, kad lėšų visiems neužteks. Anot K.Širvaičio, pirmiausia uniformą ar jos dalis gaus tie, kurie ją buvo įsigiję seniausiai.

Diskutuojant dėl tarnybinės uniformos paaiškėjo, jog Finansų ministerija skirdama lėšas Kalėjimų departamentui vienoje eilutėje numato finansavimą tiek pareigūnų uniformoms, tiek ir nuteistųjų patalynei, drabužiams ir pan. Pasak V.Lamausko, tokia situacija nenormali, todėl artimiausiu metu profesinė sąjunga ketina kreiptis į Finansų ministeriją, kad būtų aiškiai nurodyta, kokia dalis lėšų skiriama uniformai, o kokia nuteistųjų patalynei, drabužiams.

Anot K.Širvaičio, dalį dėl reformų sutaupytų lėšų ketina skirti pirminės grandies pareigūnų atlyginimams didinti, taip pat ketinama pakelti ir dėl reformos sujungtų padalinių vadovų atlyginimus, nes šiems darbuotojams padaugėjo funkcijų. Kalėjimų departamento direktorius sakė, kad dės visas pastangas, kad kitais metais būtų atsigręžta į darbuotoją.

Susitikime kalbėta ir apie kelionpinigius pareigūnams. Pasak Kalėjimų departamento vadovybės, lėšų šiai socialiniai garantijai užtikrinti nėra numatyta. Anot V.Lamausko, profesinės sąjungos nuomone, neskiriant kelionpinigių Kalėjimų departamento pareigūnams bus pažeistas lygiateisiškumo principas, kadangi tokią socialinę garantiją kiti vidaus tarnybos sistemos statutiniai pareigūnai turi.

Profesinės sąjungos atstovai taip pat teiravosi ar pareigūnai turi teisę pasinaudoti Ligos ir motinystės socialinio draudimo 21 straipsnio 4 dalyje numatyta garantija, t.y. grįžti iš vaiko priežiūros atostogų ir gauti darbo užmokestį bei motinystės (tėvystės) išmoką. Į šį klausimą iškart atsakyti Kalėjimų departamento vadovybė negalėjo, tačiau pažadėjo išsiaiškinusi visas subtilybes šio įstatymo taikymo būtinai atsakyti vėliau.

Pasak Kęstučio Pauliuko, Pravieniškių pataisos namuose didžiausios problemos etatų ir žmonių trūkumas. „Krūvis labai didelis, vienas pareigūnas atlieka darbą už 2 žmones“, - kalbėjo K.Pauliukas. Taip pat, anot atstovo, būtina atnaujinti apsaugos ir ryšio priemones, nes pasenusios radio stotys greitai išsikrauna, o signalizacija kartais suveikia savaime, todėl pasiūlė formuojant biudžeto prioritetines sritis numatyti lėšas būtent šiai įrangai atnaujinti Pravieniškių pataisos namuose.

Taip pat paminėta ir išvedžiotojo etato Pravieniškių pataisos namuose problema. Anot kalėjimų departamento vadovo šią problemą galima išspręsti įstaigos viduje, todėl viliasi, kad kito susitikimo metu minėta problema jau bus išspręsta.

Nemažai problemų ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime. Anot šios įstaigos atstovės I.Lankelytės, kalinių sąlygos nepalyginti geresnės nei prižiūrėtojų. Pavyzdžiui, kamerose yra radiatoriai, jie šyla, tuo tarpu pareigūnų postuose nėra jokio šildymo: nei radiatorių, nei elektrinių šildytuvų. Pareigūnams papildomai neduodami jokie šiltesni rūbai, tad prasidėjus šaltajam sezonui pareigūnai priversti dirbti nepakenčiamomis sąlygomis, nuolat šąla.

Pasak V.Lamausko, tik Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime egzistuoja „mamadienių“ problema. Darbo kodekso 214 straipsnis suteikia papildomą lengvatą asmenims, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, t.y. vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį (arba darbo laikas sutrumpinamas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienas per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tokią galimybę pabūti su vaikais nustato teisės aktai, tačiau Lukiškių vadovybė mano, jog gali pati savo nuožiūra, neatsižvelgdama į darbuotojų prašymus, suteikti valandas kada panorėjusi ir pati nustatyti, kada tėvas ar mama turi pabūti su savo vaiku. Taigi pasitaikė atvejų, kai suteikiamos dvi valandos iš ryto, kai vaikas tuo metu mokykloje, todėl socialinė garantija praranda savo esmę, t.y. pabūti vaikui su tėvu ar motina.

Dl šios problemos jau buvo kreiptasi, tačiau problema neišspręsta. O kai vienos Lukiškių pamainos darbuotojai kreipėsi į savo vadovybę su prašymais leisti po vieną dieną pasirinktinai, kartu suderinus eiti „mamadienių“, vadovybė sukvietusi pamainą pasakė, jeigu šie dar kada prašys suteikti „mamadienius“, bus išskirstysime į skirtingas pamainas.

Anot profesinės sąjungos pirmininko V.Lamausko, Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime vadovybė tiesiog ignoruoja šios socialinės garantijos buvimą ir stengiasi ją sumenkinti, piktnaudžiauja savo teisėmis ir baugina žmones. Išklausęs problemą Kalėjimų departamento direktorius pažadėjo ieškoti būdų ir šią problemą išspręsti.

Kita aktuali problema egzistuojanti tik Lukiškėse - šiame izoliatoriuje kalėjime nėra režimo nuteistiesiems. Kaip paaiškino tiek Pravieniškių, tiek Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus atstovai, aiški dienotvarkė - viena iš priemonių režimui palaikyti. Turi būti aišku, kada reikia keltis, gulti ir kt. Tuo tarpu Lukiškėse vyrauja absoliuti laisvė nuteistiesiems. Pasak V.Lamausko,  Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime vyraujanti anarchija gali persiduoti ir į kitas įkalinimo įstaigas, o galiausiai virsti riaušėmis.  Dėl tokios situacijos sunerimo ir Kalėjimų departamento direktorius, kuris apie tai nežinojo, todėl garantavo, kad situaciją pasiaiškins.

Profesinių sąjungų atstovai išsakė ir daugiau Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime egzistuojančių problemų. Pavyzdžiui, čia vis dar pasitaiko atvejų, kai nuteistieji, sergantys atvira tuberkuliozės forma, laikomi kamerose kartu su kitais nuteistaisiais, o ne ligoninėje. Jie nuolat kontaktuoja su pareigūnais, todėl jiems kyla grėsmė užsikrėsti pavojinga liga, pareigūnams neduodama jokių apsaugos priemonių, nuolat keičiamos pamainos, todėl liga gali išplisti. „Todėl mums nesuvokiamas darbo organizavimas Lukiškėse, nesuvokiamas požiūris į darbuotojus“, - kalbėjo V.Lamauskas.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų atstovas D.Bagdonas susitikime sakė, jog jų įstaigoje tyra neišspręsta pietų/poilsio kambarių pareigūnams problema. Ir nors yra nustatyta valanda pareigūnui pavalgyti, to nesilaikoma, o ir pavalgyti nėra kur. Be to nėra sudaryta sąlygų pareigūnams, baigusiems darbą, kur apsiprausti ir persirengti.

Taip pat D.Bagdonas prakalbo apie prižiūrėtojų saugumo problemą vykdant pareigas, kadangi nuteistuosius prižiūri vienas prižiūrėtojas. Yra buvę atvejų, kai nepilnamečiai vieną prižiūrėtoją sumušė, o kitą prižiūrėtoją dėl nuolatinio persekiojimo teko pervesti į kitą įstaigą. Prižiūrėtojai preš nepilnamečius bejėgiai, juk prieš juos negali imtis jokių fizinių prievartos priemonių, už nedrausmingą elgesį ir pan. negalima sodinti į karcerį ir kt.

Dar viena specifinė problema egzistuojanti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose – nuteistieji, sulaukusieji 18 metų, likus neilgam bausmės terminui paliekami tuose pat namuose, neperkeliami į suaugusiųjų įkalinimo įstaigas. Likę pataisos namuose vyriausiais tokie nuteistieji pradeda įvedinėti savo tvarką, formuoti kastas ir pan. Todėl, anot atstovo, turėtų būti aiškūs kriterijai, kokiais atvejais galima leisti atlikti bausmę nepilnamečių pataisos įstaigoje, o kokiais – negalima. D.Bagdonas pasiūlė, kad tikslinga būtų sureglamentuoti palikimą ar nepalikimą pataisos įstaigoje, atsižvelgiant į nuteistojo elgesį. Tai skatintų elgtis gerai, pavyzdingai, ir tuo pat metu nebūtų daromas žalingas poveikis kitiems kalintiems nepilnamečiams. Kalėjimų departamento direktorius sakė, kad šiuos siūlymus įvertins.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisų namų atstovas pasiteiravo ar numatomos kokios nors pertvarkos minėtoje pataisos įstaigoje,. Anot Kalėjimų departamento vadovo, jokių etatų mažinimų ar pertvarkų šiuose pataisos namuose nenumatoma.

VAITĮPS pirmininkas V,.Lamauskas pasiūlė Kalėjimų departamento direktoriui tokio pobūdžio susitikimus rengti dažniau, t.y. kartą per mėnesį ar du, aptarti problemas ir, svarbiausia, jas spręsti.

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

VRM pencininkas (#395) - 2011-11-05 12:13 (IP: 5.20.53.195)
Tiek pataisos namuose,tiek VRM sistemoje jau tokis haosas.Zlugdoma akivaizdziai ir samoningai.


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA