V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-02-24 šeštadienis, 23:54

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Pertvarkos. Kaip įgyvendinti Generalinio komisaro įsakymą nepažeidžiant darbuotojų teisių?
2012-09-10

Rytoj Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate vyks antrasis susitikimas su profesinių sąjungų atstovais dėl numatomos Vilniaus AVPK padalinių pertvarkymų, kurie numatomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Pirmasis susitikimas įvyko š.m. rugsėjo 6 d. Jame dalyvavo ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos deleguotas teisininkas Martynas Austys. Susitikimą iniciavo Vilniaus apskrities VPK.

Pirmojo susitikimo metu buvo pristatyti planuojami struktūriniai pertvarkymai Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato padaliniuose, t.y. teritoriniuose policijos komisariatuose. Įgyvendinant Generalinio komisaro įsakymą ketinama keisti Vilniaus AVPK struktūrą: teritoriniuose policijos komisariatuose vietoj Nusikaltimų tyrimo skyriaus įsteigiant Kriminalinės policijos skyrius (keičiasi tik pavadinimas), pertvarkant Viešosios policijos padalinius, naikinant teritorinių policijos padalinių viršininkų pavaduotojų etatus, pertvarkant raštvedžių darbą.

Įgyvendinant pertvarkymus bus steigiami Viešosios policijos skyriai, į kurių sudėtį įeis  Prevencijos poskyris ir Operatyvaus valdymo poskyris. Daugiausiai diskusijų kilo būtent dėl viešosios policijos pertvarkymų.

Nauja tai, kad šio pertvarkymo metu bus panaikintos nuovados kaip struktūriniai vienetai. Ši pertvarka palies tuos komisariatus, kuriuose dar yra likusių nuovadų.

Anot Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo Teisės skyriaus vadovo Martyno Ausčio, nuovadas ketinama  panaikinti praktikoje jau taikytu principu – panaikinti struktūrinį padalinį, o visus pareigūnus perkelti į Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrį. Taigi, viešosios policijos pareigūnai iš nuovadų pareigūnų taptų komisariato skyriaus arba poskyrio pareigūnais.

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas jau sulaukė nuogąstavimų iš narių dėl ketinamų vykdyti pertvarkymų, o ypač dėl pasikeitimo iš nuovados pareigūno į komisariato pareigūno statusą.

Pasak M. Ausčio, viena vertus – pasikeitimas iš pirmo žvilgsnio yra neesminis. Būtent taip situaciją ir bandė paaiškinti Vilniaus AVPK administracijos atstovai, neva niekas nesikeis, viskas liks kaip buvę, teritorijų priskyrimo niekas nesiruošia keisti. Tačiau NPPSS teisininko nuomone, tokie teiginiai neatitinka tikrovės, nes iš tikrųjų pagal numatomos pertvarkymus - keisis pareigūno darbo vieta – jis vietoj nuovados dirbs komisariate (nors kabinetas ir bus toje pačioje vietoje), tai sudaro skirtumą vienu aspektu – policijos komisariato tyrėją galima paskirti prižiūrėti bet kurią policijos komisariate sudarytą apylinkę. Ir priešingai – iki šiol policijos nuovados pareigūnui buvo galima paskirti teritoriją tik iš policijos nuovados veiklos teritorijos (paprastai tai yra viena seniūnija). Akivaizdu, kad keisis viena esminių darbo sąlygų - pareigūno darbo vieta. Kitaip tariant – po pertvarkos, jei pareigūnai sutiks su pakeistomis darbo sąlygomis, jie galės būti perkėlinėjami iš vienos seniūnijos į kitą – pavyzdžiui iš Grigiškių seniūnijos į Naujininkų seniūniją, iš Lazdynų seniūnijos į Viršuliškių seniūniją. Kai kuriems pareigūnams tai nesukelia jokių problemų – tie pareigūnai turėtų sutikti su pasikeitusiomis darbo sąlygomis ir tęsti tarnybą kaip numatyta, tačiau tiems pareigūnams, kuriems tokie pasikeitimai yra nepriimtini (pavyzdžiui padidėja atstumas iki tarnybos vietos, todėl pareigūnas patiria neigiamą poveikį) gali nesutikti su siūlomais pakeitimais. Svarbiausia pažymėti, kad jei pareigūnas sutinka eiti pareigas pagal pakeistą pareigybės aprašymą (kuriame keičiamas „tik pavadinimas“), tai toks pakeitimas įsigalioja ir vėliau pareigūnai nebegalės rinktis kurioje seniūnijoje privalės vykdyti tarnybą (komisariato viršininkas galės priskirti naują apylinkę kitoje seniūnijoje).

Pasak NPPSS Teisės skyriaus vadovo, mažų mažiausiai keista, kaip pertvarkymus interpretuoja Vilniaus AVPK Teisės poskyris. Vilniaus apskr. VPK teisininkų teigimu, pertvarka inicijuota Generalinio komisaro, o Vilniaus AVPK tik vykdo jo įsakymą. Negalima sutikti su tokiu teiginiu – Generalinis komisaras nenurodė kaip tiksliai reikėtų pertvarkyti, o Vilniaus apskr. VPK teisininkai sako tik dalį tiesos.

Generalinis komisaras savo įsakymu nenustatė, kaip įgyvendinti įsakymą. Tiesa, Generalinio komisaro įsakymu patvirtinta tipinė teritorinio policijos komisariato schema, tačiau tiksliai nepasakoma kaip turėtų būti sujungiami padaliniai, taip pat ir tai, kaip turėtų būti keičiami pareigybės aprašymai. Nežinau, kas yra Vilniaus AVPK sprendimų rengėjai, ir kas pertvarkymų projektą parengė viduje, tačiau juos labai aktyviai gina Teisės poskyris, o ypač šio poskyrio viršininkas. Stengiamasi parodyti, kad apskrities policija tik įgyvendina Generalinio komisaro įsakymą, ir tokiu būdu kratomasi atsakomybės, be to nesiūlomi sprendimai kaip įgyvendinti Generalinio komisaro įsakymą žmonėms priimtinu būdu.“, - po susitikimo sakė M.Austys.

Profesinės sąjungos deleguotas atstovas susitikimo metu pasiūlė, kad įgyvendinant pertvarkas būtų atsiklausiama žmonių ar jie sutinka būti perkelti tokiomis sąlygomis, nes iš esmės keičiamos darbo sąlygos. Anot teisininko, labai svarbu pareigūnams žinoti tai, kad nesvarbu, jog dar kurį laiką po pertvarkymo jie galės dirbti dabar paskirtoje, įprastoje apylinkėje ar seniūnijoje, po pertvarkymo nebeliks jokių teisinių kliūčių perkelti pareigūnus į kitas apylinkes ir iš esmės pareigūnai nebegalės tam prieštarauti.

Kitas profesinės sąjungos pasiūlymas – jeigu pertvarkant norima sujungti  visus prevencijos padalinius į vieną, tai galima įgyvendinti, tačiau pareigybės aprašyme būtina numatyti, kad konkretus pareigūnas, kuris dirba konkrečioje nuovadoje, dirba ir savo funkcijas vykdo konkrečioje seniūnijoje arba apylinkėje. Tokiu atveju, anot M.Ausčio, darbuotojo darbo sąlygos nebūtų keičiamos – tai reiškia, kad pareigūnas išsaugotų stabilumą – jei jis vykdė funkcijas Grigiškių seniūnijoje, taip ir vykdytų jas toliau toje pačioje seniūnijoje.

Taigi, vien preliminariai įvertinus situacija, akivaizdžiai matosi, jog įmanoma įgyvendinti Generalinio komisaro įsakymą, nepažeidžiant darbuotojo teisių, nepakeičiant esminių darbo sąlygų. Pasak NPPSS Teisės skyriaus vadovo, veikiant apdairiai galima ir Generalinio komisaro įsakymą įgyvendinti, ir nuovadas panaikinti, ir kartu apsaugoti žmonių interesus bei išvengti bereikalingų  konfliktų tarp darbuotojų  ir administracijos.

Nežinau dėl kokių priežasčių Vilniaus AVPK teisininkai ar kiti pertvarkos rengėjai nepasiūlė tokio – visiems priimtino varianto. Po susitikimo situaciją aptarėme su Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininku Vytautu Lamausku  ir priėjome bendros išvados, kad tai jau ne pirmas kartas kai Vilniaus AVPK Teisės poskyris teikia siūlymus, kurie dirbtinai kuria konfliktus. Todėl kyla klausimas kam to reikia, kad daugėtų ginčų tarp darbuotojų ir administracijos? Priežasčių turėtų ieškoti Vilniaus AVPK viršininkas,jis ir turėtų surasti atsakymus kodėl nesistengiama įgyvendinti Generalinio komisaro įsakymo taip, kad nebūtų  pažeidžiamos darbuotojų teisės bei į tai, kodėl Vilniaus AVPK administracija nesaugo darbuotojų interesų“, - sakė M.Austys.

Po susitikimo buvo pateikta išsami medžiaga, kurioje detaliai išdėstyti pakeitimai. Profesinė sąjunga atidžiai išanalizuos visą Vilniaus apskrities VPK pateiktą pertvarkymo medžiagą , ją įvertins bei ieškos būdų kaip atlikti tuos pertvarkymus nepažeidžiant darbuotojų teisių. Tai ketinama aptarti antrajame susitikime šį antradienį.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu nuovados yra Vilniaus miesto antrajame, penktajame ir šeštajame policijos komisariatuose. Šių  komisariatų nuovadų pareigūnai, pasak teisininko M.Ausčio,  turėtų atidžiai žiūrėti su kuo supažindina juos administracija. Nors pertvarkymai numatomi nuo 2013 m. sausio 1 d., pareigybių aprašymus ketinama pakeisti šiek tiek anksčiau.

NPPSS Teisės skyriaus vadovas akcentavo, kad yra keli svarbūs momentai: tai visų pirma reikia įvertinti ar pats pareigūnas sutinka su pakeistu pareigybės aprašymu, būtina atidžiai pasižiūrėti ar nekeičiamos esminės pareigybės aprašymo sąlygos (svarbu įvertinti tai, kokiame padalinyje pareigūnas dirba pagal pareigybės aprašymą). Jeigu esminės pareigybės aprašymo sąlygos nekeičiamos – pareigūno sutikimas nėra būtinas, jeigu esminės sąlygos keičiamos – pareigūno sutikimas yra būtinas. Jeigu pareigūnas nesutinka su nauju pareigybės aprašymu, jis gali skųsti įsakymą, kuriuo patvirtintas pareigybės aprašymas. Įsakymo apskundimo terminas – vienas mėnuo nuo susipažinimo su įsakymu. Antra vertus - kol įsakymas nepanaikintas, tol jo reikia laikytis. Bet kuriuo atveju, siūlome pasikonsultuoti su profesinės sąjungos teisininkais.

Primename, kad Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos narius Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai konsultuoja nemokamai. Kilus klausimų kviečiame kreiptis tel. 8 5 271 61 18 arba el. paštu info@pareigunai.lt   

 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

laurynka (#678) - 2012-09-11 11:18 (IP: 78.158.20.30)
Cia su kolega sutinku . O profesisine sajunga kiek buvo pas mus PK pakalbejo grazei ,kad virsininkai kalti o po viso pokalbio jau jie ciut nesibuciuoja su virsininkais tai koki interesa je atstovauja niekaip iki siol nesuprantu . O del reorganizavimo tai manau ne nuo ten pradeda pirmiausei reik rerganizuoti PD paskui jau lipti i AVPK paskui jau PK ir t.t Nes jau kaipkur nera kam dyrbti !

KP NTS (#660) - 2012-09-11 00:16 (IP: 188.69.226.174)
Tiesa sakant ne visai suprantu kur cia pareigunu teisiu pazeidimas?! Mano manymu, nereikia pamirsti (kas daznai dabar vyksta), jog pareigunas yra STATUTINES tarnybos tarnautojas daves PRIESAIKA Tevynei tarnauti. Ir tarnauti ten kur Tevynei labiausiai reikia. Net jeigu ir "sius" aptarnauti kitos nuovados teritorija, komisariato mastu tai nera baisu (ne Tarybiniais laikais gyvenome, kad i Kamciatka siustu - stai jau butu tikras atstumas). O sio atveju, reikia kalbeti apie tinkama atlyginima bei islaidu apmokejima (taikant indeksavima) uz statutiniu pareigunu pasiruosima tarnauti kur ir kada reikia, taip kaip reikia bei neturint normalaus asmeninio gyvenimo bunant visada "ant rysio" bei pasiruosiant bet kurio paros metu atvykti i "taska X". Sio atveju buti perkeltam, manyciau, yra ne "teise", bet Pareiga. Pareiga laikytis duotos Priesaikos. (Apie ka dabar daznai pamirstama, kaip ir apie tai jog tarnautojai su antpeciais turi buti ypac dori, garbingi bei pareigingi). Taciau, mes turime negincijama Teise - teise i tai, jog Valstybe nepamirstu savo Pareigunus nustatant jiems tarnybos sunkumams proporcionaliai atitinkanti socialiniu garantiju bei atlyginimu "paketa". Apie ka Valstybe irgi jau seniai "siek tiek" pamirso.


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA