V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-02-25 sekmadienis, 00:54

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Vytautas Bakas: naujiems vadovams paliekame stiprią organizaciją (I dalis)
2012-11-28

Kartais į darbą ėjau kaip į karą!

Lapkričio 29 d. baigiasi Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Vytauto Bako kadencija. Toliau vadovauti organizacijai V.Bakas atsisakė. Nusprendėme pasiteirauti ilgamečio organizacijos vedlio kaip sekėsi kurti organizaciją, su kokiomis problemomis ir sunkumais susidūrė, ką nuveikė pareigūnų labui.

Jūs buvote pirmasis Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas. Kaip sekėsi kurti organizaciją?

Susivienijimas yra būtent ta organizacija, kurios pagrindinis rūpestis – sukurti kuo palankesnes sąlygas pareigūnų tarnybai ir saviraiškai. Būtent čia gimsta pačios geriausios idėjos, čia pareigūnai iš visos Lietuvos susirinka tam, kad galėtų surasti sprendimus kaip pagerinti tarnybos sąlygas, palengvinti tenkančia jiems ir jų artimiesiems naštą. Manau, kad NPPSS vienija pačius gabiausius ir perspektyviausius žmones. Prieš ketverius metus tai buvo tik idėja, šiandien įvairių tarnybų Lietuvos pareigūnai turi stiprią organizacija, į kurią gali atsiremti bet kada.

NPPSS kūrėsi krizės, baimės, streso išvakarėse. Tuo metu jau veikė stipri ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. Neseniai buvo įsikūrusios pasieniečių ir policijos pareigūnų profesinės sąjungos. Su jomis atėjo nauji, jauni  lyderiai (vienas iš jų Vladimiras Banel, perimantis susivienijimo vairą).

Tuo metu per vieną naktį teisėsauga patyrė didžiausią finansinį smūgį (per vieną naktį teisėsauga neteko ketvirtadalio biudžeto), ką tik buvo įsiplieskęs sunkiausias visų laikų procesas - Kalvarijos skandalas,  ministras Raimundas Palaitis grasino atleisti daugybę pareigūnų, vyko didžiulės policijos, pasienio, kalėjimų reformos. Nepaisant visus užgriuvusių sunkumų, profesinės sąjungos buvo nepageidaujamos pačioje teisėsaugos sistemoje. Buvo daug nepasitikėjimo. Ne tik tarp politikų, visuomenės ir teisėsaugos, bet ir teisėsaugos bendruomenėje. 

Pradėti persekioti profesinių sąjungų lyderiai policijoje, valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Kai kurie ir šiandien tebedirbantys vadovai elgėsi kaip nusikaltėliai, tačiau jie buvo nebaudžiami ir tai suprato. Jų veiksmus toleravo dar aukštesni vadovai. Kai kurių lyderių sudorojimui buvo pasitelkti nesąžiningi vietos prokurorai tam, kad fabrikuoti bylas.  Tai buvo sunkiausias laikas. Kartais ištisus mėnesius į darbą ėjau kaip į karą.

Nesulaukę pagalbos mūsų šalyje, kreipėmės į tarptautines organizacijas, NPPSS talkino geriausi teisininkai. Vėliau kai kuriuos persekiojimo faktus patvirtino teismas. NPPSS vadovai puikiai suvokė, kad jei nepavyks apginti lyderių, nepavyks apginti ir paprasto pareigūno, nekalbu apie bendrą pareigūnų interesą. Todėl stengėmės apsaugoti vadovus ir jaunas pareigūnų organizacijas. Kai kurie NPPSS lyderiai ir pareigūnai patys aukojosi ir stipriai rizikavo. Vytautas Lamauskas, Vladimiras Banel, Roma Katinienė, Saulius Baltakis, - tai tie pareigūnai, kurie savo drąsiais, sąžiningais darbais nusipelnė visai Lietuvos teisėsaugai. Jei ne jie, šiandien baimės būtų daugiau.

Tuo pat metu labai greitai reikėjo stiprėti, greitai reaguoti į pokyčius, augti, užsitarnauti pripažinimą tarp pareigūnų, politikų, žiniasklaidos. Per šį laikotarpį į NPPSS organizaciją įstojo daugiau, kaip tūkstantis naujų narių, stiprėjo šakinės organizacijos, susikūrė naujų. Įsikūrus NPPSS, prie jo prisijungė ugniagesiai, vėliau aplinkos apsaugos sistemos pareigūnai. Sustiprėjo pasieniečių, policininkų organizacijos. Nemažai pareigūnų iš kalėjimų sistemos pasirinko narystę vienoje iš mūsų organizacijų. Pastaruoju metu į profesinę sąjungą įsiliejo vadovybės apsaugos, FNTT pareigūnai.   

Džiaugiuosi, kad mūsų kelyje buvo žmonės, kurie kitaip nei populistai politikai, suprato stiprios teisėsaugos reikšmę valstybėje. Ypatingą paramą jautėme iš a. a. advokato Kęstučio Čilinsko, prof. Aloyzo Sakalo, labai svarbių patarimų sunkiu laiku sulaukėme iš komunikacijos ekspertės doc. Audronės Nugaraitės, darbo teisės ekspertės doc. Daivos Petrylaitės. Jautėme Nepartinio demokratinio judėjimo žmonių paramą. 

Šiandien NPPSS - finansiškai savarankiška organizacija, didžiąją jos pajamų dalį sudaro nario mokestis - biudžetas vien iš nario mokesčio siekia milijoną litų, nuolat dirba devyni žmonės, eigoje apie 390 procesų, daugiau, nei pusė laimimi.NPPSS pajėgi suteikti pagalbą kiekvienam, kam jos prireikia.

Gal galite įvardinti, kokie buvo organizacijos tikslai ir planai ištakose ar pavyko juos įgyvendinti?

Ką tik susikūrusiai organizacijai reikėjo suformuoti samdomų darbuotojų komandą, užmegzti santykius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, specialistais, įtikinti žmones, kad problemas spręsti bendromis jėgomis yra paprasčiau.

Priešinomės mažėjančiam finansavimui, tarnybos santykių liberalizavimui. Nepraleidome nė vienos reformos, jų metu gynėme paprasto pareigūno interesą. Siekėme išprovokuoti  darbo užmokesčio ir socialinių garantijų reformą, parengėme didžiulį pasiūlymų paketą. Siekėme didesnės pareigūnų įtakos vidaus administravimo procesuose (atrankose į aukštesnes pareigas, vertinimuose). Pradėjome derybas dėl pilnavertės Lietuvos narystės tarptautinėse teisėsaugos profesinių sąjungų organizacijose, sukūrėme ryšių su visuomene strategiją tam, kad visuomenė galėtų sužinoti apie tikrąsias pareigūnų problemas. Taip pat sukome galvas dėl alternatyvių finansavimo šaltinių. Padėjome pamatus finansinės pagalbos teikimui – 2008 m. įkūrėme pareigūnų kooperatinį banką, Pareigūnų kredito uniją.  Laimėjome net du projektus, kurie ateityje gerokai pasitarnaus šalies pareigūnams.

Pagrindinis mūsų tikslas – rūpintis pareigūnais, padėti jiems spręsti problemas, atstovauti juos santykiuose su darbdaviais, valdžios institucijomis, politikais kiekvieną dieną. Pagrindinį dėmesį skyrėme teisinei pagalbai, šiandien ją teikia 4 teisininkai, kai reikia, pasitelkiami advokatai, su kuriais bendradarbiaujame. Kas penktas Lietuvos pareigūnas sulaukė pagalbos ir patarimo jam rūpimu klausimu. Neabejotinai čia NPPSS Teisės tarnyba yra pati pajėgiausia iš Lietuvos profesinių sąjungų. Per metus pagalbą suteikiame net tūkstančiui pareigūnų!

Pradėjome oficialiai bendradarbiauti su Vyriausiuoju administraciniu teismu. Pirmasis ryškus pasiekimas, kone dvigubai sutrumpėjo bylų, dėl atleidimo iš tarnybos, nagrinėjimo terminai. Siekiame, kad visi tarnybiniai ginčai būtų nagrinėjami kuo trumpiau.

Mūsų susivienijimui, vienijančiam maždaug kas penktą Lietuvos pareigūną, pavyko pasipriešinti tarnybos santykių liberalizavimui – apsaugoti žmones nuo kontraktų, terminuotų sutarčių.

Nė viena reforma statutinėje įstaigoje nepraeina be profesinės sąjungos dalyvavimo. Mūsų tikslas, kad reformos sukeltų kuo mažiau neigiamų pasekmių pareigūnams arba jei tokių gali būti – kviečiame administraciją numatyti švelninančias priemones. Pavyko sėkmingai sudalyvauti Kalėjimų, Policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Migracijos reformose. Jau užmarštyje laikai, kai prieš kiekvieną net ir menkiausią reformą tūkstančiai žmonių gaudavo atleidimo lapelius ir mėnesius laukdavo, o kas toliau?... Dabar vykstant reformai didžioji dalis žmonių jos net nepajunta. 

Didžiulis NPPSS tarybos pasiekimas yra įstatymo pataisa, pagal kurią darbuotojų atstovas dalyvauja atrankos, vertinimo komisijų veikloje. Dirbdami vertinimo komisijoje siekiame užtikrinti skaidrumą, pretendentų lygiateisiškumą, o kai atrenkami aukštesnio ar aukščiausio lygio vadovai turime progos įsitikinti tuo, kiek jie domisi darbuotojų problemomis, pagaliau, ar pažįsta savo žmones. Dar prieš ketverius metus pasitaikydavo vadovų, kurie į klausimą, ar turite įstaigoje veikiančią profesinę sąjungą, atsakydavo – nežinau. Arba būdavo tokių, kurie neprisimindavo, kada paskutinį kartą  rinkdavo pareigūnus bendram pasitarimui, sunkiai rinkdavo žodžius apibūdinti kasdienes problemas. Kitas pavyzdys atestacija, kuri  dar prieš kelis metus buvo tiesiog būdas susidoroti su neįtikusiu pareigūnu. Turėjome labai daug bylų, daug dėmesio skyrėme šiai problemai. Dabar atestacijos po truputį įgauna savo įstatyminę paskirtį.

Prieš ketverius metus vienas iš tikslų buvo narystė tarptautinėse organizacijose. NPPSS taryba puikiai suprato, kad pareigūnų interesus atstovauti bus sunku, jei neturėsime gerosios patirties pavyzdžių. Mes nors ir esame Europos Sąjungoje, tačiau tarsi informaciniame vakuume, gerosios patirtys mums menkai žinomos. Kai kurios Lietuvos profesinės sąjungos tarsi formaliai buvo tarptautinių organizacijų narėmis, jų lyderiai vieną du kartus per metus važiuodavo į konferencijas. Tačiau bėda ta, kad Lietuvos pareigūnai iš tų vizitų turėjo nedaug naudos, nes trūko informacijos, žingsnių perkeliant geriausias Europos tradicijas į Lietuvą. Po ketverių metų derybų šiemet tapome Europos teisėsaugos profesinių sąjungų konfederacijos (Eurocop) nariais. Pirmą kartą šalyje buvo surengtas aukščiausio lygio Eurocop vadovų vizitas, surengta atvira konferencija, kurioje dalyvavo apie pusantro šimto pareigūnų, Eurocop vadovų interviu Lietuvos žiniasklaidoje. Visa tai darėme tam, kad Lietuvos pareigūnai patikėtų savo pačių pilietine galia, perimtų geriausią patirtį ir dar labiau įsitrauktų į profesinių sąjungų veiklą. Tai labai perspektyvu ir, manau, vienas didžiausių NPPSS tarybos pasiekimų. Dabar lieka sukurti stiprią tarptautinių santykių grupę, išanalizuoti visus Eurocop narystės privalumus ir naudotis tuo, ką per dešimtmečius sukūrė mūsų kolegos Europoje.

NPPSS profesinių sąjungų pagrindu buvo įkurtas kooperatinis pareigūnų bankas. Lietuvos bankas jam išdavė licenciją. Šis sprendimas, kurį padarėme prieš kelis metus, jau labai artimoje ateityje leis teikti finansinę pagalbą tiems pareigūnams, kuriems labai sunku. Pareigūnų įsitraukimas į Pareigūnų kredito unijos veiklą leis atkurti tradicijas, jas skatinti, teikti finansines paslaugas.

Norėčiau išskirti NPPSS įdirbį viešinant pareigūnų problemas. Pavyzdžiui, dar prieš kelis metus visuomenėje vyravo stereotipai, kad kiek beduosi sistemai pinigų, jų vis vien bus mažai. Politikai dažniausiai priekaištavo, kad teisėsaugos įstaigose didžiulis biurokratinis aparatas, kurį reikia mažinti. Tariamas mažinimas vykdavo dešimtmečiais. Pavyzdžiui, dėl pinigų stygiaus buvo kaltinama pati policija. Dabar situacija gerokai pasikeitusi – visuomenė pradeda suprasti, kad politikai skiria nepakankamą dėmesį teisėsaugai, kad daugelio bėdų priežastis - nepakankamas finansavimas ir dėmesys. Šiemet išryškėjo dar viena naujiena – viena iš įtakingų partijų savo rinkiminėje kovoje akcentavo policininkų, ugniagesių bėdas ir savo ryžtą jas spręsti.  

NPPSS mažiausiai du kartus per mėnesį platina pranešimus spaudai apie aktualiausias pareigūnų problemas. Tapome patikimu informaciniu partneriu daugeliui žiniasklaidos priemonių. Neretai NPPSS informacija naudojama didžiausių naujienų agentūrų BNS ir Elta pranešimuose. NPPSS profesinės sąjungos visiškai neseniai įsteigė savo žiniasklaidos priemonę – pareigūnai.lt. Šiandien šis tinklapis sulaukia nuo 700 iki tūkstančio lankytojų per dieną, tapome įdomūs reklamos užsakovams.  

Negaliu nepaminėti, kad net dviems  NPPSS paraiškoms buvo skirta parama, kurios bendra vertė daugiau, kaip 1,3 mln. litų. Finansavimą NPPSS projektams skyrė Europos sąjunga ir tiesiogiai Norvegijos vyriausybė. Projektai bus įgyvendinami 2012-2014 metų laikotarpiu kartu su Norvegijos, Lenkijos, Švedijos partneriais. Projektų metu numatyti specialūs mokymai pareigūnų ir administracijos atstovams, stažuotės užsienyje, gerosios patirties sklaida. Šie projektai mūsų pareigūnams leis įgyti ne tik naujausių vadybos įgūdžių, žinių, bet ir pasirašyti kolektyvines sutartis. Taip pradėti naują etapą kuriant geriausias sąlygas pareigūnų tarnybai ir saviraiškai.    

(Bus daugiau)

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA