V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-03-01 penktadienis, 07:04

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Pareigūnų kredito unija: paslaugos be „žvaigždučių“ (papildyta, nuotraukos)
2008-07-17

Nuo idėjos iki rezultato - metai

Idėja steigti Pareigūnų kredito uniją (PKU) atsirado daugiau nei prieš metus Ikiteisminio tyrimo  įstaigų profesinės sąjungos (ĮTIPS) suvažiavime, Ignalinos rajone. Tuokart absoliučia suvažiavime dalyvavusių skyrių vadovų balsų dauguma ITIĮPS tarybai buvo pavesta pradėti unijos steigimo darbus.

Prabėgus daugiau kaip metams nuo idėjos ir šešriems nuo profesinės sąjungos susikūrimo, pasibaigus pirmąjam  PKU valdybos posėdžiui keldamas šampano taurę , PKU valdybos pirmininkas Vytautas Bakas palinkėjo visiems tokios sėkmės ir stiprybės, kuri lydėjo kuriant ITIPS grupę, tapusią pajėgiausiu valstybės tarnautojų interesus Lietuvoje ginančiu organizacijų susivienijimu.

Pirmasis valdybos posėdis: nuo strategijos iki palūkanų normų

Liepos 17 d., ketvirtadienį, į pirmąjį valdybos posėdį susirinko šių metų pavasarį įsteigtos Pareigūnų kredito unijos (PKU) valdyba. Valdybos posėdis buvo jungtinis - jame dalyvavo paskolų komiteto ir stebėtojų tarybos vadovai bei nariai, į posėdį atvyko ir Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys, LCKU Elektroninių paslaugų skyriaus vadovė Jurgita Igarytė, LCKU Žmogiškųjų išteklių skyrius vadovė Aistė Lindžiuvienė ir LCKU komunikacijos specialistė Gintarė Kazakevičiūtė,.

Valdybos darbotvarkė buvo įspūdinga – išspręsta net  15 klausimų: nuo strategijos iki paskolų sąlygų ir indelių palūkanų normų. PKU administracijos vadovo pareigas nuspręsta patikėti PKU valdybos pirmininkui Vytautui Bakui.  Jo pavaduotoju valdyba nutarė paskirti Tadą Cijūnaitį, Pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininką bei PKU valdybos narį. Šias pareigas jie eis visuomeniniais pagrindais.

Unijos paslaugos „be žvaigždučių“

Nemažai diskusijų sukėlė paskolų ir indėlių palūkanų normų nustatymas. PKU valdybos narys Arvydas Lašas visus supažindino su Lietuvos bankų bei didžiausių kredito įstaigų nustatytomis palūkanų normomis. Valdyba turėjo apsispręsti, ar savo klientams siūlyti mažesnes palūkanas, bet  imti administravimo, sutarčių sudarymo bei kitus mokesčius, arba vykdyti veiklos politiką „be žvaigždučių“.  PKU administracijos vadovas Vytautas Bakas pasidalino savo pastebėjimais apie kredito įstaigų veiklos modelius. „Daugelis kredito įstaigų už paskolas siūlo apie  9-10 proc. palūkanas, tačiau sudarant sutartis ima iki 100 litų administravimo mokesčius, todėl, tarkim, asmeniui, paėmusiam 1000 litų paskolą su 9 proc. palūkanomis ir sumokėjusiam 50 litų sutarties sudarymo, administravimo ar kitokio pavadinimo mokestį, paskola kainuoja 140 litų. Taip realūs paskolos kaštai neretai išauga dvigubai“, - diskutavo V. Bakas.  Po diskusijų buvo nutarta PKU veiklos pradžioje vykdyti veiklą „be žvaigždučių”, nustatant konkrečias palūkanas ir atsisakant visų papildomų mokesčių.

Unija teiks mokėjimų kortelių bei elektroninės bankininkystės paslaugas  

S. Bubnys informavo posėdžio dalyvius, kad nuo vakardienos Pareigūnų kredito unija LCKU valybos sprendimu tapo pilnateise LCKU nare. Narystė LCKU jaunai unijai suteiks galimybę efektyviai valdyti rizikas, naudojantis LCKU ekspertų ir specialistų paslaugomis, užtikrinti kapitalo pakankamumą bei kitus rodiklius.  Pirmaisiais mėnesiais LCKU specialistai įdėmiai stebės PKU veiklą, teiks metodinę pagalbą jos vadovams ir darbuotojams.

LCKU valdybos pirmininkas pranešė, kad nuo kitos savaitės Centrinė kredito unija pradeda teikti naują paslaugą – internetinę bankininkystę. Paslauga bus teikiama kredito unijoms, kurios savo ruožtu šią paslaugą siūlys savo nariams.  S. Bubnys akcentavo, jog už finansines operacijas internetinės bankininkystės sistemoje „i-Unija“ LCKU artimiausiu metu neims jokio mokesčio, tikėdamasi, kad ir kredito unijos „i-Uniją“ savo nariams pasiūlys nemokamai. Atsižvelgiant į tai, kad ši paslauga nauja, prieita prie išvados, kad elektroninės bankininkystės, taip pat ir kredito unijų mokėjimo kortelių galimybėmis pirmosiomis PKU veiklos dienomis bus siūloma pasinaudoti Pareigūnų kredito unijos steigėjams bei ITĮPS grupės skyrių vadovams.

Ketinama sudaryti sutartis su profesinėmis sąjungomis

Remiantis visuotiniame PKU susirinkime patvirtintais įstatais,  PKU nariais gali būti fiziniai asmenys, atitinkantys nors vieną iš šių kriterijų: viešojo administravimo specialistai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai, Vilniaus miesto savivaldybės Verkių seniūnijos gyventojai, kredito unijos nario šeimos nariai ar kartu su juo gyvenantys arba tvarkantys bendrą ūkį asmenys.

Juridiniai asmenys: Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės organizacijos, profesinių sąjungų organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kredito unijos narių, fizinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įregistruotos individualios įmonės, ūkinės bendrijos, žemės ūkio kooperatyvai, uždarosios akcinės bendrovės, kurių kontrolinis akcijų paketas priklauso unijos nariui ar nariams.

Šiandienos posėdyje dalyvavę ITĮPS grupės pirmininkai pritarė galimybei pasirašyti sutartis su Pareigūnų kredito unija. Tikimasi, kad dar liepos mėnesį ITĮPS grupės profesinių sąjungų tarybos apsvarstys siūlymus, pagal kuriuos ITĮPS grupės profesinių sąjungų nariams, esant bent vienos iš profesinių sąjungų laidavimui, vartojamosios paskolos galėtų būti teikiamos išskirtinėmis sąlygomis.  Dėl šios sutarties ketinama konsultuotis su ITĮPS grupės bei skyrių vadovais.

 Pirmojo kliento tikimasi sulaukti dar šią vasarą

Valdybos posėdyje patvirtinti keliolika įvairiausių reglamentų, susijusių su PKU veikla. Kitą savaitę PKU vadovai vyks į stažuotę Centrinėje kredito unijoje (šios savaitės metu PKU valdybos nariai dalyvavo LCKU organizuojamuose seminaruose ir klausėsi pranešimų, susijusių su unijų veikla Lietuvos ekonominės situacijos sąlygomis, unijos veiklos strateginiu planavimu, rizikų valdymu, vidine komunikacija, dalyvavo atliekant praktines užduotis).

Artimiausią savaitę numatyta įrengti būtinas patalpas kredito unijai, apdrausti indėlius, pasirašyti sutartis dėl inkasavimo paslaugų, įsigyti organizacinę techniką, parengti darbuotojus darbui PKU, parengti marketingo planą. Manoma, kad pirmojo kliento pareigūnų kredito unija sulauks jau rugpjūčio mėnesį.   

Pareigūnų kredito unijos valdymo organai

Valdyba

V. Pavardė

Pareigos

Darbo vieta, visuomeninės pareigos

Vytautas Bakas

Pirmininkas, administracijos vadovas

Policijos departamentas prie LR VRM, Policijos generalinio komisaro padėjėjas.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas

Tadas Cijūnaitis

Pirmininko pavaduotojas

Lukiškių tardymo izoliatorius kalėjimas, būrio viršininkas. 

Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas, ITĮPS grupės pirmininkų tarybos narys

Vladimir Banel

Narys

VSAT prie LR VRM, Vilniaus rinktinė, vyresnysis specialistas.                                            

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas, ITĮPS grupės pirmininkų tarybos narys

Rasa Bernatonytė Vasilkova

Narė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus skyrius, vyresnioji tyrėja.                          

Vilniaus apskrities Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos narė

Arvydas Lašas

Narys

UAB "Liko", marketingo direktorius

Paskolų komitetas

V. Pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Roma Katinienė

Pirmininkė

Kauno m. vyriausiasis policijos komisariatas, Žaliakalnio PK, tyrėja.                        

Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos  Kauno Žaliakalnio PK skyriaus vadovė

Vytautas Lamauskas

Pirmininkės pavaduotojas

Vidaus reikalų ministerija, Viešojo saugumo departamento vyriausiasis specialistas.                                      

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkas, ITĮPS grupės pirmininkų tarybos narys

Jevgenijus Kalabuchovas

Narys

Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimas, būrio viršininkas.                                        

Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos tarybos narys

Tomas Mačiulaitis 

Narys

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vyriausiasis finansininkas

 

Stebėtojų taryba

V. Pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Nijolė Maslauskienė

Pirmininkė

Lietuvos ypatingasis archyvas, skyriaus vedėja.                                                              

Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos Lietuvos Ypatingojo archyvo skyriaus vadovė

Sigita Šatienė

Pirmininkės pavaduotoja

Marijampolės policijos komisariatas, Operatyvinės veiklos skyriaus vyresnioji specialistė.                      

Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos Marijampolės PK skyriaus vadovė

Rimvydas Versinskas

Narys

Anykščių rajono policijos komisariato tyrėjas.           

Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos  Anykščių skyriaus vadovas

Agnius Pajarskas

Narys

Anykščių rajono policijos komisariato tyrėjas

Raimonda Bakutytė

Narys

Kauno m. vyriausiojo policijos komisariato, Žaliakalnio PK tyrėja

Kontaktinė informacija

V. Mykolaičio-Putino 5, Vilnius, II aukštas

Tel. 8 5 2716 118, faks.  8 5 2123 273

Po pirmojo PKU  išplėstinio valdybos posėdžio. Iš kairės į dešinę: PKU valdybos pirmininkas, administracijos vadovas Vytautas Bakas, LCKU Elektroninių paslaugų skyriaus vadovė Jurga Igarytė, PKU Stebėtojų tarybos pirmininkė Nijolė Maslauskienė, PKU valdybos narė Rasa Bernatonytė Vasilkova, LCKU valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys, LCKU Žmogiškųjų išteklių skyrius vadovė Aistė Lindžiuvienė ir PKU valdybos narys Arvydas Lašas.

Pareigūnų kredito unijos informacija

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

mukas (#262) - 2008-07-21 19:52 (IP: 86.100.221.74)
gal galit papasakot apie uspolima kauno nti-pn kai sesi nepilnameciai uspole priziuretoja ir kaltina priziuretoja kad pas kaltas kad nemoka apsigint

Algiukas (#64) - 2008-07-17 22:57 (IP: 193.219.12.68)
Jomajo :))) Tai naujas ir didelis musu bendruomenes zingsnis i prieki :)


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA