V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-02-24 šeštadienis, 23:41

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Profesinės sąjungos: atėjo laikas gintis
2009-02-10

Į nacionalinį pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimą įeinančios pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos inicijuoja visuotinę pareigūnų apklausą dėl dalyvavimo protesto akcijose.

Visiems Lietuvos policijos, Ikiteisminio tyrimo įstaigų, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinių sąjungų skyriams išsiųstas kreipimasis į pareigūnus bei parašų rinkimo lapai.

Manoma, kad pareigūnų apklausa truks vasario mėnesį, vėliau – vasario pabaigoje arba kovo pradžioje ketinama šaukti visuotinį pareigūnų forumą, kuriame, apibendrinus apklausos rezultatus, ketinama paskelbti protesto akcijų laiką bei formas. Tikimasi, kad prie protesto akcijų organizavimo prisidės ir Vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga. Savo paramą ir pritarimą jau atsiuntė Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo valdybos pirmininkas Jūrius Bruklys.

Teisėsaugininkams suduoti trys didžiuliai smūgiai

Laiške pareigūnams primenama, kad  praėjusių metų pabaigoje  LR Seimas priėmė 2009 metų valstybės biudžetą bei valstybės tarnybos įstatymo 24  straipsnio pataisas. Profesinių sąjungų nuomone, priėmus šiuos įstatymus, visiems vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir įstaigoms suduoti vienu metu trys didžiuliai smūgiai:

1.    Drastiškai mažinamas finansavimas vidaus reikalų sistemos įstaigoms (apie 200 mln Lt).

2.   Mažinamas bazinio mėnesinio atlyginimo dydis nuo 490 Lt. iki 475 Lt., dėl to mažės darbo užmokestis.

3.   Grubiai pažeistos įstatymų priėmimo procedūros – nepasirašyta nacionalinė sutartis, nebuvo vykdomos derybos, neatsižvelgta į pareigūnus atstovaujančių organizacijų nuomonę.

“Svarstant įstatymus siekėme išnaudoti racionalių pasiūlymų ir derybų kelią. Siekėme susilaikyti nuo radikalesnių veiksmų, geranoriškai analizavome galimybes, ieškojome kompromisų. Tikėdami naujosios koalicinės vyriausybės konstruktyvumu, pasiūlėme net šešias priemones (jų nebuvo numačiusi vyriausybė krizės įveikimo plane), kurias įgyvendinus valstybė būtų sutaupiusi būtent tiek, kiek reikėjo tam, kad  lėšos teisėsaugos įstaigų darbuotojams nebūtų mažinamos. Pasiūlymus įteikėme Vidaus reikalų ministrui, apie jas buvo informuotas Premjeras ir Respublikos Prezidentas. Taip pat kreipėmės į Prezidentą su argumentuotu prašymu vetuoti antikonstitucinius įstatymus. Mūsų pasiūlymai iš dalies buvo įgyvendinti, tačiau – sunkiai suvokiama - sutaupytos lėšos buvo nukreiptos  ne vidaus reikalų sistemai ar pareigūnų socialinei bazei stabilizuoti, o Valdovų rūmų statyboms, pompastiškiems fejerverkams, ministerijų pastatų renovavimui, kitoms nepirmaeilėms reikmėms...”- rašoma laiške.       

Teisėsaugos veikla balzamuojama!

Pasak profesinių sąjungų vadovų, šiandien turime konstatuoti: tokia dialogo forma, nors ir nebuvo beprasmė, tebuvo pasinaudojimas mūsų konstruktyvia ir geranoriška pozicija, o realybėje – demonstratyvi Seimo ir Vyriausybės ekonominės kompetencijos stoka ir atsainus  požiūris! Tokiomis aplinkybėmis mes turime rinktis kitą, demokratiniais pagrindais sutvarkyto pasaulio, dialogo formą – aktyvų ir solidarų nepritarimo demonstravimą, bekompromisiškai reiklią mūsų visų pilietinę poziciją, kurią mes turime būti pasirengę išreikšti patys bei aktyviai prisidėti prie kitų visuomeninių ir socialinių grupių iniciatyvų. Tai turime daryti jau šį pavasarį. Tuo mes išreikšime tvirtą nepritarimą neatsakingam teisėsaugos ir pilietinės santarvės griovimui bei žmogaus teisių pažeidimams.  

"2009 metų išvakarėse priimti sprendimai  nubloškė mus į 1999-2002 metus. Prisiminkite, dar visiškai neseniai dėl tuo metu priimtų sprendimų daugelis pareigūnų priartėjo, o kai kurie net atsidūrė socialiniame užribyje. Teismuose ir piketuose turėjome įrodinėti tai, kas akivaizdu. Atsigauti galėjome tik 2006 metais, ir tai tik po aktyvių mūsų pilietinių akcijų visose dešimtyje Lietuvos apskričių. Šio laikotarpio Seimo ir Vyriausybės veiksmai rodo, kad politinio elito mentalitetas iš esmės nepakito, dar daugiau – politinėje erdvėje įsigalėjo oligarchnis valdymas, kuriamos ekonominių interesų monopolijos, ignoruojami elementarūs pilietinės visuomenės principai." Laiške pareigūnai raginami nedelsti ir užkirsti kelią dar vienam pilietinės atsakomybės ir teisėsaugos balzamavimo dešimtmečiui.  

Vyriausybės prioritetai - neturėti jokių prioritetų

Apibendrinti duomenys leidžia teigti, kad daugelio Europos Sąjungos, JAV, kitų demokratinių valsybių vyriausybės ekonominių sunkumų laikotarpiu minimaliai mažina finansavimą teisėsaugai, kitos, pvz. Estija, – net didina. Tai parodo, kad mūsų Vyriausybės prioritetai - neturėti jokių prioritetų. Krizės įveikimas pasireiškia tik aritmetiniais veiksmais, nepaisant ir neanalizuojant socialinio tokių veiksmų poveikio ar perspektyvinių prielaidų ekonominiam augimui. Tai patvirtina per šalį nuvilnijusios protestų bangos.

Neilgai truks, kai susidursime su valstybės krizių laikotarpiams būdingais kriminogeniniais procesais – didėjančiu teisės pažeidimų skaičiumi viešose vietose, vagystėmis, organizuotu nusikalstamumu, nelegalios migracijos sąlygojamais nusikaltimais, kontrabanda. Šie procesai visų pirma užguls mūsų, vidaus reikalų sistemos pareigūnų, pečius.

Jau dabar stebime policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir kitų vidaus reikalų sistemos institucijų vadovų veiksmus taupant lėšas. Neabejojama, kad bus mažinami visi laisvi etatai bei stabdomas naujų darbuotojų priėmimas, dalis darbuotojų - atleidžiama. Neatmestina, kad bus taupoma ribojant darbo trukmę (ypač  švenčių, poilsio dienomis), trumpinant patruliavimo laiką. Tikėtina, kad pagausės laiko apskaitos pažeidimų, bus stabdomas kvalifikacinių kategorijų suteikimas, mažinamos kompensacijos, skirtos atvykimui į tarnybą ir vykimui iš jos.

Situacija dar labiau pasunkės, jei šių metų pavasarį, perskirstant valstybės biudžetą, Vyriausybė nuspręs dar kartą mažinti darbo užmokesčiui skirtas lėšas. Šias prognozes leidžia daryti neoficialūs politikų bei ekspertų komentarai. Tokiu atveju taikiniu taps pirminės, viduriniosios gandies, didesnį darbo stažą turintys pareigūnai. Dar kartą sumažėjus finansavimui, atleidimus skaičiuosime tūkstančiais.

Šiandien vienintelis būdas efektyviai gintis - pateisinamai agresyvi mūsų visų pilietinė pozicija. Jei savo pozicijos ryžtingai neišreikšime dabar, po pusmečio ar kiek vėliau beliks vienintėlė mūsų interesų gynimo priemonė – teismai. Tuo tarpu kiekvienam iš mūsų, pareigūnams bei  šeimoms bus padaryta nepateisinama ir nepataisoma žala, dalis iš mūsų atsidurs socialiniame užribyje.

 Pavasarį laukiama dar vieno Vyriausybės smūgio teisėsaugai

NPPSS pasiekė informacija, kad Finansų ministerijos pavedimu Vidaus reikalų įstaigoms pavesta paskaičiuoti kaip būtų vykdoma veikla sumažinus finansavimą dar 10 proc. Net be ypatingų skaičiavimų galima pasakyti, kad už 10 procentų slypi realus darbuotojų atleidimas. Jei nepavyktų užkirsti kelio šioms iniciatyvoms ir sutelkti bent kelis tūkstančius pareigūnų, vėliau profesinės sąjungos gali būti bejėgės.

Kokias išeitis turime šiandien:

1.   Konfrontuoti su vidaus reikalų įstaigų vadovais ir formaliai reikšti nepasitenkinimą

2.   Reikalauti, kad Vyriausybė skirtų būtiną finansavimą teisėsaugos įstaigoms. 

Turime suprasti, kad pirmuoju atveju profesinių sąjungų, pareigūnų reikalavimai objektyviai nebus įmanomi įgyvendinti. Trūkstant lėšų įstaigos vadovai gali neturėti kitų išeičių ir spaudimas jiems gali baigtis darbuotojų skaičiaus mažinimu. Kita vertus, tai bus puikus pretekstas supriešinti vidaus reikalų įstaigų administraciją ir pareigūnus. Toks konfliktas užtikrintų, kad profesinių sąjungų ir pareigūnų pastangos būtų nukreiptos nuo esminių, finansavimo problemų sprendimo, o Vyriausybė toliau sėkmingai mažintų finansavimą.

Antruoju atveju reikalavimų Vyriausybei iškėlimas skirti didesnį finansavimą yra realūs ir įgyvendinami. Juolab, kad profesinės sąjungos prieš du mėnesius pateikė siūlymus, kaip galima būtų sutaupyti daugiau, nei 100 mln. Litų. Tai yra būtent ta suma, kuri iš esmės užtikrintų Vidaus reikalų įstaigų darbo užmokesčio fondo poreikius.

Reikalavimai Vyriausybei

·         Policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 2009 metų biudžete nustatyti ne mažesnį finansavimą darbo užmokesčiui, nei tas, kuris buvo numatytas mažumos Vyriausybės parengtame 2009 metų biudžeto projekte;

·         Užtikrinti, kad 2010, 2011 metų biudžetuose finansavimas, skirtas darbo užmokesčiui Policijoje, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, nemažėtų ir būtų didinamas priklausomai nuo valstybės ekonominės pažangos;

·         Numatyti priemones, kuriomis būtų kompensuojamas sumažėjęs darbo užmokestis Policijos sistemos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniuose padaliniuose dirbantiems darbuotojams dėl sumažėjusio pareiginės algos bazinio dydžio 2009 metais;

·         Atlikti sisteminę valstybės tarnautojų atlyginimų reformą, užtikrinant, kad Policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente ir jų struktūriniuose padaliniuose dirbančių pirminės grandies pareigūnų pareiginė alga būtų ne mažesnė, nei vidutinis karjeros valstybės tarnautojo darbo užmokestis;

·         Pasirašyti nacionalinį susitarimą tarp Vyriausybės ir Vidaus reikalų įstaigų pareigūnus atstovaujančių organizacijų, įkurti dvišalę tarybą, kurioje Vyriausybę atstovautų Ministras Pirmininkas arba Vyriausybės kancleris;

·         Išplėsti asociacijų laisvę Vidaus reikalų įstaigose dirbantiems pareigūnams, nustatyti greitas ir efektyvias, tame tarpe ir teismines, ginčų sprendimų procedūras ir veiklos garantijas;

Jei pritariate šiame rašte išdėstytiems reikalavimams, ketinate aktyviai prisidėti ir dalyvauti Jūsų interesus ginti skirtuose renginiuose (protesto akcijose), prašome atsispausdinti šio straipsnio priedus. Laiško priedą pasirašyti (parasų rinkimo lapus) duokite savo artimiesiems, bičiuliams, draugams...

Į NPPSS (ITĮPS grupė) įeinančių profesinių sąjungų skyrių vadovų (atstovų) atmintinė:

1.   Prašome supažindinti su šiame straipsnyje esančia informacija pareigūnus ir darbuotojus;

2.   Sukurti struktūriniame padalinyje iniciatyvines parašų rinkimo grupes (atkreipiame dėmesį, kad pasirašyti galima ir internete specialiai sukurtoje interneto svetainėje KARTU, http://www.vrsps.lt/kartu/. Paspauskite čia esančią nuorodą „Pareikškite savo nuomonę“ ir užpildę laukelius išsiųskite.  Jei pasirašote elektroniniu būdu, nuorodą būtinai persiųskite savo kolegoms ir draugams.);

3.    Surinkti pareigūnų, pritarančių ir dalyvausiančių protesto akcijose parašus (jų šeimos narių parašus);

4.     Atsiųsti parašų rinkimo lapus į NPPSS būstinę, esančią Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5.

Tik įvertinę Jūsų pasiryžimą, galėsime pasirinkti Jūsų ir visos pareigūnų bendruomenės atstovavimo būdus ir formas.

 

Priedai:

Laiškas pareigūnui

Laiško priedas (parašų rinkimo lapai)

 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

screen (#175) - 2009-02-11 22:08 (IP: 62.212.203.167)
reikėjo rengt protesto akcijas, kai visi protestavo. Dabar būsit vieni prieš sistemą, kuri jau turi patirties kaip malšint nepatenkintus.

Lupus (#42) - 2009-02-11 16:00 (IP: 77.221.65.126)
senai laikas. o tos bobučių pasakos apie litodelalvavimą ir VB bankrotą.....


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA