V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-12-09 šeštadienis, 15:52

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Policijos darbuotojų forume atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Policijos departamento ir profesinių sąjungų
2009-06-03

Trečiadienį Policijos departamente prie VRM vyko jau antrasis policijos darbuotojų forumas, į kurį susirinko apie 120 atstovų iš Policijos departamento padalinių, policijos įstaigų, visuomeninių organizacijų, veikiančių policijos įstaigose (Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, Vilniaus policijos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus, kitų profesinių organizacijų). Forume dalyvavo ir Policijos departamento vadovai: Generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas ir jo pavaduotojai Visvaldas Račkauskas, Algirdas Stončaitis bei Saulius Skvernelis. Renginį vedė Policijos departamento Štabo Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas Ramūnas Matonis.

Šiuometinio policijos darbuotojų forumo tema - „Reformų policijos įstaigose tikslai, rezultatai ir ateitis, aktualūs finansavimo, socialinių garantijų, darbo organizavimo ir kiti klausimai.“

Renginį pradėjo ir įžanginį žodį tarė Generalinis komisaras V. Telyčėnas, kuris išreiškė viltį, kad šis forumas su laiku taps tradiciniu ir jog pagrindinis jo tikslas – atsakyti į pareigūnams aktualius klausimus bei tiesiogiai komisariatų atstovams perduoti Policijos departamento poziciją, siekius ir tikslus. Generalinis komisaras taip pat padėkojo pareigūnams už tai, kad nepaisant sunkmečio, jie stengiasi atsakingai atlikti savo pareigas, ir kad  jų pačių dėka, kaip rodo nuolat atliekami tyrimai, sparčiai auga visuomenės pasitikėjimas policija. „Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, kai pradėjome policijos plėtros programą, prioritetinėmis sritimis išlieka policijos paslaugų kokybės gerinimas, informacinių technologijų tobulinimas, įstaigų optimizavimas,  procedūrų supaprastinimas.

Taip pat, siekdami sumažinti biurokratinį aparatą, planuojame atlikti specialiųjų policijos įstaigų ir Policijos departamento restruktūrizaciją, pavyzdžiui, Policijos mokyklą apjungti su Policijos mokymo centru, Policijos logistikos centrą prijungti prie Departamento ir kt. Numatoma, kad po pertvarkymo liks 17 policijos juridinių asmenų. Tikimės, kad šiuos pertvarkymus pavyks atlikti iki šių metų pabaigos.“, - teigė V. Telyčėnas.

Generalinis komisaras taip pat ragino aktyviai dalyvauti forumo diskusijose, nebijoti užduoti rūpimus klausimus, pabrėžė, jog atsakymai į visus klausimus, kurių iki forumo buvo gauta virš 60, bus artimiausiu metu patalpinti Policijos departamento tinklapyje.

Toliau apie policijos finansavimo ypatumus kalbėjo Generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, kuris atkreipė dėmesį, jog praeitais metais pradėta policijos reorganizacija pareikalavo 31 mln. litų, ir nors šiemet policijai finansavimas buvo padidintas 8 mln. litų, jie niekaip negali kompensuoti milijonų, būtinų reformoms tęsti. A. Stončaitis taip pat pabrėžė, kad po paskutinio valstybės biudžeto mažinimo, asignavimai policijai buvo sumažinti 53 milijonais litų. Todėl tenka kurti kompensacinį mechanizmą, kurio dėka bent jau pavyktų išsaugoti darbo vietas ir neatleidinėti „gyvų“ žmonių, t.y. ieškoti reikalingų lėšų pačioje sistemoje, mažinant išlaidas investicijoms, administracijos padalinių darbuotojus išleidžiant nemokamų atostogų, efektyvinant transporto priemonių naudojimą ir pan. „Kaip žinote, iki minimumo yra sumažintas patrulių skaičius, todėl stengiamės pagal išgales surasti lėšų papildomam patruliavimui, ir viena iš išeičių - pareigūnų išleidimas nemokamų atostogų.

Nors sumažinta lėšų investicinėms programoms, tačiau prioritetas  yra skiriamas įvairioms prevencinėms priemonėms. Norėčiau pabrėžti, kad būtina siekti policijos veiklos skaidrumo. “,- kalbėjo A. Stončaitis.

Pasak Generalinio komisaro pavaduotojo, iš pirmo žvilgsnio padėtis atrodo liūdna, tačiau stengiamasi judėti į priekį ir tobulėti, pavyzdžiui, artimiausiu metu bus įdiegtos pažangios kompiuterinės programos patruliniuose automobiliuose, mokymo klasėse. Pagal galimybes bus kreipiamas dėmesys ir į ypatingai prastos būklės policijos komisariatų pastatus, tokius, kaip Vilniaus apsk. VPK 1-asis policijos komisariatas, kuris yra tiesiog avarinės būklės.

Policijos įstaigų finansavimo, biudžeto lėšų taupymo klausimais forume pasisakė  Policijos departamento Finansų valdybos viršininkas Romualdas Voišnis. Jis pabrėžė, kad administracinių padalinių pareigūnai nemokamų atostogų išleidžiami todėl, kad taip siekiama sutaupyti lėšų žemesnės grandies pareigūnams.

R. Voišnio nuomone, policijos įstaigų reorganizacija, pradėta 2008 m. spalį, pasiteisino, pavyzdžiui, buvo sumažinta virš 100 funkcijomis besidubliuojančių pareigybių teritorinių policijos įstaigų administraciniuose padaliniuose.   

Atsakydamas į nuogąstavimus, jog rajonų policijos komisariatų finansavimas tapo neskaidrus, nėra aiškios sutaupytų pinigų apskaitos, R. Voišnis teigė, kad yra sukurta ir bus bandoma įdiegti programinė įranga buhalterinei apskaitai, kurios pagalba bus galima matyti kiekvienos teritorinės įstaigos faktines išlaidas.

Į pareigūnų klausimą, ar bus nustatytas pavojingų darbų sąrašas ir ar bus už juos papildomai mokama, tarkime, areštinių darbuotojams, finansų valdybos viršininkas atsakė, kad pagal išgales stengiamasi atlyginti pareigūnams už pavojingą darbą, tačiau pirmiausia reikia įvertinti ar rasime papildomų lėšų pavojingiems darbams apmokėti, ir tik tada sudaryti patį sąrašą, o ne atvirkščiai.

Policijos informacijos valdybos viršininkas Artūras Kavolis apžvelgė policijos pajėgų valdymo tobulinimo koncepcijos tikslą, paskirtį, galimus organizacinius ir funkcinius pokyčius, rezultatus. Jis pabrėžė, kad pagrindinis koncepcijos tikslas – centralizuojant policijos pajėgų valdymą, užtikrinti tinkamą ir efektyvų reagavimą į gaunamą informaciją. Laukiamas šios koncepcijos rezultatas: visas policijos pajėgas konkrečioje apskrityje valdys apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo padalinys, o į įvykius reaguos arčiausiai įvykio vietos esantis policijos ekipažas.

Aktualias su personalo valdymu susijusias problemas  apžvelgė ir į klausimus atsakė Policijos departamento Personalo valdybos viršininkas Tomas Bikmanas. Jis pabrėžė, kad, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, yra mažinamas laisvų, taip vadinamų „orinių“, pareigybių skaičius statutinėse įstaigose, iš jų - 1183 turi būti sumažinta policijos įstaigose, t.y. 68, 04 proc. nuo visų policijos laisvų pareigybių, kurių šiuo metu yra  1739. „Nors skaičiai iš pirmo žvilgsnio atrodo drastiškai, tačiau po mažinimo dar liks virš 400 pareigybių, kurios bus paskirstytos tarp teritorinių policijos įstaigų“, - teigė T. Bikmanas.

Generalinis komisaras V. Telyčėnas, įsiterpdamas į diskusiją, pabrėžė, kad, mažinant laisvas pareigybes, bus stengiamasi įvertinti atskirų komisariatų darbo specifiką, o ne aklai taikyti minėtą formulę. „Kitose šalyse apskritai nėra tokio dalyko, kaip nekomplektas - tiesiog yra policijai skiriamas tam tikras pinigų kiekis, į kurį atsižvelgiant, yra paskiriamas tam tikras skaičius reikalingų etatų.“, - pabrėžė  V. Telyčėnas.

T. Bikmanas trumpai apibūdino ir vykdomų bei numatomų reformų eigą, žmogiškųjų išteklių problemas. Pabrėžė, kad ateityje numatoma apjungti kai kurių Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio apskričių VPK komisariatų veiklą, apžvelgė Transporto policijos komisariatų pertvarkymo tikslus ir kt.

Personalo valdybos viršininkas informavo, kad yra parengtas kompiuterinės apklausos savo noru paliekantiems tarnybą policijoje aprašas. Jo tikslas – nustatyti personalo kaitos tendencijas ir priežastis.

Vėliau į klausimus atsakė Policijos departamento padalinių vadovai.

Antroji forumo dalis buvo skirta profesinių sąjungų atstovų pasisakymams bei bendradarbiavimo sutarties tarp Policijos departamento ir policijos pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų atnaujinimui. Priminsime, kad bendradarbiavimo susitarimas tarp Policijos departamento ir profesinių sąjungų buvo pasirašytas dar 2006 metais. Šįkart jis buvo atnaujintas bei papildytas naujomis nuostatomis.

Po Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkės Loretos Soščenkienės bei Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Vytauto Bako pranešimų, bendradarbiavimo sutarties esmę trumpai pristatė Policijos departamento Teisės valdybos viršininkas Audrius Jakutis.

Jis pabrėžė, kad minėtoje sutartyje yra numatyta steigti specialią komisiją, kuri nagrinės įvairius ginčus tarp darbuotojų ir darbdavių, taip pat ne mažiau svarbu, jog susitarime yra numatyta galimybė įstaigose pasirašyti  kolektyvines sutartis.

Po šio pristatymo, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščenkienė ir, Lietuvos policijos bei Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų vardu, šių profesinių sąjungų atstovė, Kauno apsk. VPK Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnė Roma Katinienė.

Po iškilmingo sutarties pasirašymo, Generalinis komisaras tarė baigiamąjį žodį, pabrėždamas, jog  vienas pagrindinių bendradarbiavimo sutarties tikslų – siekti spręsti problemas policijos sistemos viduje, ne perkeliant jų į išorę. V. Telyčėnas taip pat paprašė visų policijos pareigūnų sutelktumo ir strateginio požiūrio į problemas, ypač šiuo sunkmečiu.“Policijos departamentas savo ruožtu imsis visų įmanomų priemonių, kad ateityje nereikėtų atleidinėti „gyvų“ žmonių.“, - užbaigdamas renginį kalbėjo Generalinis komisaras.

Daugiau forumo akimirkų rasite čia http://www.pareigunai.lt/index.php?page=galerija&show=23

 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA