V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-01-29 sekmadienis, 00:44

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Kelių chuliganus sutramdyti bandęs policininkas - teismų sistemos įkaitas
2009-06-23

Autorius: Dainius Sinkevičius,

www.DELFI.lt 


Savo tarnybines pareigas atlikęs ir kelių chuliganus sutramdyti bandęs Tauragės rajono policijos komisariato pareigūnas Ruslanas Motko greičiausiai daugiau neišdrįs iššauti iš tarnybinio ginklo - už jo panaudojimą teismas policijos patrulį pripažino kaltu.
„Policininkai yra suglumę - turėdami teisę jie bijo panaudoti ginklą, nes iš karto prasidės labai didelės problemos", - pareigūnų profsąjungų vadas Vytautas Bakas DELFI prisipažino, kad po R. Motko paskelbto apkaltinamojo teismo nuosprendžio tapo neaišku, kokia yra Lietuvos policininko misija.
Tauragės policijos komisariato Viešosios policijos patrulių būrio magistralinių kelių priežiūros grandies patrulis R. Motko šiandien su nerimu laukia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) posėdžio, kuriame bus svarstoma, ar pagrįstai jis panaudojo tarnybinį ginklą bandydamas sustabdyti nuo policijos ekipažo sprunkančios kompanijos automobilį.
LAT verdikto laukia ne tik R. Motko - jis svarbus visiems policijos pareigūnams.
28 metų pareigūną Tauragės rajono apylinkės teismas buvo pripažinęs kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. R. Motko buvo skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant, tačiau šį nuosprendį pakeitė Klaipėdos apygardos teismas. Trijų teisėjų kolegija nusprendė perkvalifikuoti kaltinimus, todėl patrulis buvo nuteistas dėl netinkamo tarnybos pareigų atlikimo. Teisėjai jam uždraudė pusantrų metų dirbti teisėsaugos institucijose.
Kadangi teismas nuosprendyje pažymėjo, kad policininkui bausmės vykdymas atidedamas, R. Motko toliau dirba Tauragės policijoje. Nusivylęs teismų verdiktais policininkas tik po pokalbio su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovais sutiko, kad jam nepalankus nuosprendis būtų skundžiamas kasacine tvarka. Juoba kad LAT jam atstovauti nemokamai sutiko advokatas.
Su R. Motko paskirtu nuosprendžiu nesutinka ir Policijos departamentas, kuris įsitikinęs, kad policininkas tinkamai atliko savo pareigas bandydamas sutramdyti kitų tauragiškių gyvybėms pavojų kėlusius chuliganus.

Vos nepartrenkė automobilį stabdžiusio policininko

R. Motko į nemalonią situaciją pakliuvo dar prieš trejus metus, kai budėjimo metu pastebėjo iš vienos parduotuvės išėjusį jaunuolį, kuris sėdęs prie automobilio „Renault Espace" vairo nurūko Tauragės gatvėmis. Su kolega ėmęs sekti automobilį policininkas nusprendė jį sustabdyti - vairuotojo elgesys atrodė įtartinas.
„Mes įjungėme švyturėlius ir garsinį signalą, tačiau automobilis nestojo, o atvirkščiai - padidino greitį, - teisme pasakojo patrulis. - Apie tai per raciją pranešė budėtojui ir paprašėme kolegų pagalbos. Prie vienos parduotuvės kitas policijos ekipažas bandė automobilį stabdyti, tačiau jis nesustojo ir vos nepartrenkęs policininko, toliau važiavo keldami kitiems pavojų - per raudoną šviesoforo signalą, greitis buvo apie 100 km/val. Per vieną posūkį persekiojamas automobilis vos neapsivertė".
Pasak R. Motko, kai automobilis išvažiavo iš Tauragės miesto teritorijos, jis dar keletą kartų per garsiakalbį paragino vairuotoją sustoti, tačiau šis nepakluso. Iš tarnybinio ginklo įspėjamuosius šūvius į orą iššovęs patrulis suprato, kad turi sustabdyti mašiną, kol jos vairuotojas dar nepridarė didesnių bėdų.
Sprunkantis automobilis sustojo tik tuomet, kai per langą persisvėręs pareigūnas į jo ratus paleido 5 šūvius. Netrukus paaiškėjo, kad viena kulka pataikė į automobilyje buvusį keleivį Tomą K. Jam buvo padaryta kairės pusės šautinė žaizda su daugybiniais pažeidimais. Dėl to vaikino gyvybei buvo kilęs pavojus.

Nukentėjusysis: vieni šaukė, kad reikia sustoti, kiti - nestoti

Baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas nuo pareigūnų sprukusio automobilio keleivis Tomas K. teisme sakė, kad tądien su penkiais draugais važinėjosi po miestą. Automobilį vairavo 22 metų Vitalijus Dargis, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo ne tik neblaivus, bet ir išvis neturėjo vairuotojo pažymėjimo.
„Mes nuvažiavome prie parduotuvės „Berželis" nusipirkti degtinės, o kai iš jos išvažiavome, pastebėjome, kad iš paskos važiuoja policijos automobilis su įjungtais švyturėliais ir mus stabdo, - teisme kalbėjo Tomas K. - Tačiau V. Dargis nesustojo - mes važiavome toliau. Vieni automobilyje šaukė, kad reikia sustoti, kiti - nestoti... Dar miesto teritorijoje, prie degalinės, pasigirdo pirmieji šūviai, tačiau V. Dargis nestojo ir toliau važiavo. Dar toliau, jau pravažiavus Dacijonų kaimą, vėl pasigirdo du šūviai. O kai automobilis pasuko už Šešuvės tilto į žvirkelį, pasigirdo du šūviai. Tada pajutau, kad esu pašautas. Tik tada V. Dargis sustojo".
Nukentėjusysis sakė, kad jam buvo atlikta operacija, dėl šio įvykio metu patirtų sužalojimų jam prireikė metų, kol atsigavo.
Tomas K. byloje buvo pareiškęs 50 tūkst. Lt ieškinį neturtinei žalai atlyginti, tačiau teismas jam priteisė mažesnę sumą - 20 tūkst. Lt. Šiuos pinigus nukentėjusiajam turi sumokėti Policijos departamentas.

Teismas: Tauragė - nedidelis miestas, tad grėsmė negali kilti

Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad R. Motko, panaudodamas šaunamąjį ginklą prieš automobilį, kuriuo „daromi nors ir grubūs, tačiau tik administraciniai teisės pažeidimai, pasielgė neatsargiai, netinkamai įvertindamas susiklosčiusią situaciją, kuriai esant nebuvo neišvengiamo būtinumo panaudoti šaunamąjį ginklą".
Teismas mano, kad patrulis šūvius gali paleisti tik tuomet, kai išnaudojamos visos įmanomos priverstinio stabdymo priemonės (kiti policijos pareigūnai turėjo į pagalbą pasitelkti sunkiasvorius automobilius ir užkirsti kelią arba panaudoti „ežį" stabdymui) bei įsitikina, jog automobilyje nėra pašalinių asmenų.
R. Motko ir jo kolega nematė, ar nuo jų sprunkančiame automobilyje yra keleivių, nes mašinos langai buvo užtamsinti. Be to, kaip paaiškėjo, keleiviai nerodė jokių ženklų, kad policijos pareigūnai galėtų juos pastebėti.
„Nors V. Dargis ir įsėdo į automobilį neblaivus, tačiau jo vairuojamas automobilis iki tol, kol jį pradėjo stabdyti policijos pareigūnai, jokios akivaizdžios grėsmės eismo saugumui ar žmonių gyvybei nekėlė. Netgi toliau V. Dargio vairuojamas automobilis dideliu greičiu lėkdamas Tauragės, Lietuvos mastu nedidelio miesto, gatvėmis, o po to užmiestyje, kur ir buvo panaudotas šaunamasis ginklas, vidurnaktį, nekėlė tokio pavojaus, kuris duotų pakankamai pamatuotą pagrindą nedelsiant panaudoti šaunamąjį ginklą. Taigi esant išdėstytoms aplinkybėms, netgi atsižvelgiant į tai, kad V. Dargio veiksmai buvo galimai pavojingi, teigti, kad dėl iškilusios grėsmės buvo būtina jo vairuojamą automobilį nedelsiant sustabdyti panaudojant šaunamąjį ginklą, nėra pagrindo", - rašoma Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje.

Policijos departamentas: ginklas panaudotas teisėtai

Policijos departamentas įsitikinęs, kad Tauragės policininkas nuteistas nepagrįstai. Pasak šios institucijos teisininkų, V. Dargis nepakluso policijos pareigūno reikalavimams sustoti, persekiojamas „Renault Espace" važiavo dideliu greičiu, posūkiuose išvažiuodavo į priešingos krypties eismo juostą.
„Akivaizdūs Kelių eismo taisyklių bei ATPK pažeidimai suteikė policijos pareigūnui R. Motko teisę reikalauti, kad automobilio „Renault Espace" vairuotojas V. Dargis vykdytų jo teisėtus nurodymus sustoti, o jų nevykdymo ar pasipriešinimo atveju panaudoti prievartą", - teisme pažymėjo Policijos departamentas.
Policijos veiklos įstatymas įpareigoja policijos pareigūnus imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią teisės pažeidimams ir sulaikyti bei pristatyti į policijos įstaigą asmenį, padariusį įstatymų uždraustą veiką. Be to, įstatyme numatyta, kad pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus.
„Šis įstatymas numato, kad prievartos panaudojimas gali sukelti kūno sužalojimų ar mirtį", - pažymi Policijos departamentas.

Advokatas: teisingumą vykdo teismai, o ne policija

R. Motko nemokamai ginantis advokatas Vytautas Sirvydis stebisi, kad Tauragės rajono apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismai policininkui perkėlė teisingumo vykdytojo funkcijas.
„Policininkas, veikdamas pagal pareigines instrukcijas, vykdydamas tarnybines pareigas, nėra teismas, kuris vienintelis turi teisę ir pareigą tinkamai kvalifikuoti teisės pažeidimus, baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus, skirti už tokius pažeidimus ar nusikaltimus administracines nuobaudas ar bausmes ir taip vykdyti teisingumą, - pažymėjo V. Sirvydis. - Bet koks reikalavimas, jog pareigūnas, prieš panaudodamas šaunamąjį ginklą, dar ir kvalifikuotų neblaivaus ir besipriešinančio teisėtiems policijos pareigūno veiksmams, veikas kaip administracinius teisės pažeidimus ar nusikaltimus, t.y. nustatinėtų tokias aplinkybes, kokių iš policijos pareigūno nereikalauja Policijos veiklos įstatymas, nėra tinkamas".
Pasak advokato, teisingumo vykdymas yra išimtinė teismų teisė ir pareiga, o policininkas vykdo kitas funkcijas, tarp kurių yra visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikaltimų bei administracinių teisės pažeidimų prevencija, ir tokių funkcijų vykdymui jis privalo panaudoti įstatyme numatytas priemones, tarp jų ir šaunamąjį ginklą, esant pagrindams ir sąlygoms.
Jis taip pat pažymėjo, kad neblaivaus automobilio vairuotojo atsisakymas sustoti, bandymas išvengti stabdymo netgi užvažiuojant ant policijos pareigūno, aktyvus priešinimasis sudaro pagrindą policijos patruliui manyti, jog tokiu automobiliu gali būti stengiamasi pabėgti nuo policijos, padarius kitus nusikaltimus, gabenant uždraustus ir išimtus iš civilinės apyvartos daiktus ar medžiagas (ginklus ar narkotikus), rengiamasi ar kėsinamasi daryti kitus nusikaltimus.
„Jiems kelią gali užkirsti būtent šaunamojo ginklo panaudojimas prieš transporto priemonę", - V. Sirvydis įsitikinęs, kad policininkui dar ikiteisminio tyrimo metu turėjo būti nutraukta byla, o kadangi prokurorai to nepadarė, šią klaidą turėtų ištaisyti bylą kasacine tvarka nagrinėsiantis LAT.


Policijos atstovas: po tokių bylų pareigūnams ginklas nereikalingas

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas V. Bakas sako, kad šiuo metu Lietuvoje sukurta tokia teisinė situacija, kad policijos pareigūnams yra palankiau ginklo nepanaudoti nei su juo tramdyti pažeidėjus ar nusikaltėlius.
„R. Motko byloje nustebino teismų nuosprendžiai, nes buvo akivaizdžių įrodymų, kad sprunkančio automobilio vairuotojas buvo neblaivus ir vos nepartrenkė jį sustabdyti bandžiusį kitą pareigūną, - DELFI teigė V. Bakas. - Įstatymas policijos pareigūnui leidžia panaudoti šaunamąjį ginklą, Tauragės policininkas pasielgė tinkamai".
Profsąjungų atstovas pažymėjo, kad R. Motko tektų stoti prieš teismą, jeigu jis būtų nepanaudojęs ginklo, o sprunkančio automobilio vairuotojas būtų sukėlęs tragiškai pasibaigusią avariją.
„Kai pasikalbu su pareigūnais, jie drąsiai sako, kad jeigu tik įmanoma, ginklo nenaudoja, - tikino V. Bakas. - Dviejų rankų pirštais galima suskaičiuoti, kiek policininkų yra panaudoję ginklą, patikėkite, niekas nenori turėti problemų. Lietuvoje yra iškilusi teisės taikymo problema - tokie nuosprendžiai kaip R. Motko byloje užkerta kelią naudoti ginklą".
Jis tikisi, kad Tauragės policininko bylą išnagrinėjęs LAT išaiškins, kokia yra šiandieninio Lietuvos policininko misija.
„Tegul valstybė vieną kartą tiesiai šviesiai pasako: jeigu automobilis nestoja, negalima naudoti ginklo", - V. Bakas pažymėjo, kad R. Motko tapo valstybės įkaitu - buvo nubaustas už tai, ką turėjo padaryti sąžiningai savo pareigas einantis policininkas. Tuo tarpu nuo policijos sprukęs vairuotojas administracine tvarka buvo nubaustas tik už tai, kad sėdo neblaivus, nors ir neturėjo teisės vairuoti.

Analogiška byla - baigtis skirtinga

DELFI primena, kad į panašią istoriją buvo įsivėlęs ir Jurbarko policijos patrulis Vytautas Česnakas. Tiesa, jam Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Linas Pauliukėnas bylą jam nutraukė.
Šio teisėjo pirmininkaujama kolegija nagrinėjo ir R. Motko bylą, todėl policininkui atstovaujantis V. Sirvydis mano, esant visiškai skirtingam teisės taikymui ir aiškinimui žemesniųjų instancijų teismuose kyla pagrįstų abejonių ir dėl asmenų lygybės įstatymui bei teismui principo pažeidimo.
Policininkas V. Česnakas į nemalonią situaciją pakliuvo užpraėjusiųjų metų vasario 23-osios rytą, kai Tauragės rajone, kelyje Tauragė-Jurbarkas vijosi, kaip manoma, kontrabandinių cigarečių dėžėmis pakrautą mikroautobusą.
Be valstybinių numerių važiavusios mašinos vairuotojas nepakluso policijos reikalavimams sustoti ir tik dar labiau padidinęs greitį nuvažiavo. Manoma, kad mašinos vairuotojas telefonu susisiekė su savo bendrais, nes ties Eičių kaimu iš miško išvažiavo tarp kontrabandininkų populiarus automobilis „Subaru Legacy". Jis pareigūnams pradėjo blokuoti kelią.
Maža to, jis policijos automobilį bandė įstumti į griovį, taip leisdamas pasprukti kontrabandines rusiškas cigaretes gabenančiam mikroautobusui.
Policijos pareigūnai teigia buvę priversti panaudoti tarnybinius ginklus - iššovę 5 šūvius į viršų ir 3 - į automobilį. Tik tada „Subaru Legacy" vairuotojas sustabdė automobilį. Pasirodo, iš tarnybinio pistoleto „ČZ-75 Compact" paleisti du šūviai pataikė į automobilio vairuotoją 21 metų Artūrą J.
Maždaug 120 km/val. greičiu „Subaru Legacy" skriejantį automobilį vijęsis policininkas V. Česnakas iš ginklo taikė į galinius ratus, tačiau pataikė į automobilio galą. Civiliui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, jį pareigūnai skubiai pristatė į ligoninę.     

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

Virginija (#12) - 2009-06-26 09:59 (IP: 62.80.225.113)
Tai ne pirmas ir ne paskutinis atvejis.Kol teimuose, įvairiuse departamentuose ir t.t dirbs reikalingi žmonės kabutėse,tol mus baus,teis.Kol viską valdys pinigai iš mūsų darys atpirkimo ožius.Kuo ilgiau mes slėpsimės už kolegų nugarų,tuo jie ir naudosis.Laikykis brolau.Įdomu ar NPPSS kuom nors padėjo V.Č.

Valdas (#54) - 2009-06-24 22:03 (IP: 193.34.84.135)
Velniop ta shaudyma- tegu jie pasikaria. Durnesnes teisines sistemos nei Lietuvoj- ko gero ner.

Rimas A. (#139) - 2009-06-24 01:52 (IP: 193.219.12.52)
Kas valdžioje, toks ir teisingumas, jai kas dvidešimtas seimo narys teistas, ar kas penktas turėjo problemų su teisėsauga, tai ko iš tokios sistemos ir politikos galime tikėtis... :(


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA