V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-02-02 ketvirtadienis, 20:26

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Policijos pareigūnų rengimo standartai – perversmas policininkų mokyme?
2007-04-05

Bendradarbiaujant LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams, kovo mėnesio pabaigoje aprobuoti III profesinio išsilavinimo lygio policininko ir pasieniečio rengimo standartai.

Standartas  - policijos pareigūnų mokymo programos pagrindas

Pažvelkime iš arčiau į policijos pareigūnų rengimo standarto (toliau - Standartas) turinį. Ar jame bandoma užpildyti policijos pareigūnų mokyme egzistuojančias  spragas?. Standartas orientuotas į III profesinio išsilavinimo lygį ir yra pagrindas pirminės grandies policijos pareigūnų profesinio mokymo programai parengti. Pagal šį Standartą parengta mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka gavusiems siuntimą dalyvauti atrankoje į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą. Asmenys sėkmingai baigę šio Standarto reglamentuojamą pirminės grandies policijos pareigūno mokymo programą, įgyja profesines kompetencijas savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas; nusikalstamų veikų ir administraciniųteisės pažeidimų prevencija; administracinių teisės pažeidimų prevencija taip pat administracinių teisės pažeidimų atskleisdimas ir tyrimas bei nusikalstamų veikų požymių nustatymas. Darbas šiose veiklos srityse reikalauja kompetencijos užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei viešąjį saugumą, vykdyti teisės pažeidimų prevenciją ir teikti socialinę pagalbą. Taip pat gebėti kvalifikuoti administracinius teisės pažeidimus ir nustatyti nusikalstamų veikų požymius.

Didžioji programos dalis – praktinis mokymas

Baigę mokymą kursantai galės dirbti pirminės grandies policijos pareigūnais, galinčiais užimti C lygio pareigybes. Sėkmingą pirminės grandies pareigūno darbą lems tinkamas fizinis ir kovinis pasirengimas, žinios ir praktiniai įgūdžiai, nes mokymo programoje ne mažiau kaip 70%  bus skiriama praktiniam mokymui, teisės vairuoti B kategorijos transporto priemonę turėjimas (kursantai, neturintys teisės vairuoti B kategorijos transporto priemonės šią teisę turės įgyti savarankiškai iki kvalifikacinio egzamino laikymo), užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, siekimas tobulinti profesinę veiklą bei policijos pareigūnui būtinos savybės: pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, moralės normų ir socialinių vertybių suvokimas ir laikymasis, mokėjimas derinti priešingus interesus.

Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas

Teisė laikyti kvalifikacinį egzaminą suteikiama kursantui, gavusiam teigiamus įvertinimus iš visų mokymo programoje numatytų dalykų bei atliktų praktikų, stažuočių ir turinčiam teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, kuri mokymosi metu turės būti įgyta savarankiškai.

Profesines kompetencijas vertina ir profesinę kvalifikaciją suteikia kvalifikavimo komisija, kurią sudaro darbdavių (ne mažiau kaip pusė komisijos narių) ir mokymo įstaigos atstovai.

Rengiant teorines ir praktines kvalifikacinio egzamino užduotis dėmesys turi būti skirtas įvairioms policijos darbe iškylančioms sumodeliuotoms praktinėms situacijoms spręsti, užduotys turi apimti pagrindinių teisės šakų (administracinės teisės, administracinio proceso teisės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kt.) ir pagrindinių policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų turinį.

Visų dalykų mokymas baigiamas egzaminu arba įskaita. Egzaminų ar įskaitų užduotys turi būti sudaromos taip, kad būtų galima nustatyti, ar kursantas pasiekė dalyko mokymo tikslų, orientuojant žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimo procesą sumodeliuotoms praktinėms situacijoms spręsti. Visos Standarte minimos kompetencijos patikrinamos mokymo metu.

Pareigūnas - instrukcijų kratinys?

Vidaus reikalų ministerijos kvietimu standartų projektų aprobavimo posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LR ITĮPS) pirmininko pavaduotojas Vytautas Bakas. Jo teigimu: „šiuo metu vyrauja nuomonė, kad pvz. policininko parengimas neatitinka nei visuomenės, nei policijos vadovų, nei pačios tarnybos lūkesčių. Natūralu, kad policininko rengimas turi būti labiau orientuotas ir siejamas su užsakovu - Policijos departamentu“. Išanalizavęs policijos pareigūnų rengimo standartų projektą, LR ITĮPS pirmininko pavaduotojas iškėlė mintį, kad standarte pasigendama prielaidų, kurios užtikrintų kursanto baigusio studijas, savivoką. „Studentui šalia instrukcijų turėtų būti skiepijama pagarba policininko arba pasieniečio profesijai, žmones būtina orientuoti į visuomenės lūkesčius, ugdyti pagarba statusui, kurį jis įgyja bei socialinėms garantijoms. Visiškai nenormali situacija kai pvz dėl lėšų trūkumo įstaigos vadovai lengva ranka pamina vieną ar kitą garantiją, o pareigūnas tai priima kaip natūralų elgesį. Dažnu atveju pareigūnas nesuvokia savo teisių turinio ir prigimties, tokiu būdu jų reikšmė nuvertinama“. ITĮPS atstovas atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad netobulinant pareigūnų rengimo, šie gali palikti profesinio rengimo mokyklas išlikdami instrukcijų kratiniais, nesugebėsiančiais pateisinti visuomenės lūkesčių, todėl  pasiūlė Standarte įtvirtinti prielaidas toms disciplinoms atsirasti, kurios padėtų sukurti policijos pareigūno statuso ir socialinių garantijų suvokimą. Pavyzdžiui, pareigūnams įstatymas garantuoja trumpesnį tarnybos amžių pensijai gauti, nei kitiems tarnautojams, tačiau iš kur tai kildinama niekas negali dorai paaiškinti. Iš to kyla įvairios spekuliacijos, kad pareigūnas neva privilegijuotas įvairiomis garantijomis, nors realiai tos garantijos neveikia, jos tiesiog negerbiamos.

Kita opi problema, kurią V.Bakas iškėlė posėdyje – nėra galimybių vystytis policijos teisės, valstybės tarnybos teisės mokslo doktrinai. Šiuo metu tik epizodiškai gilinamasi į valstybės tarnybos teisę, atliekamos studijos itin menkos. Vienintelis teisės šaltinis tėra teismų praktika, kuri formuojama bylinėjantis. „Žinoma, čia tik mano nuomonė, pagrįsta kelerių metų praktine veikla atstovaujant pareigūnus tiek teismuose, tiek teisėkūros procese, tačiau esminių prieštaravimų šiai nuomonei nebuvo, priešingai –VRM viešojo saugumo departamento direktorius ir darbo grupės vadovas, prof. Alvydas Šakočius, Policijos departamento, VSAT atstovai, rodos, pritarė pasiūlymams. Sutarėme, kad  pasiūlymai bus įtraukti tikslinant Standarte įvardintus tikslus, Policijos departamento atstovai teigė atsižvelgsią į tai rengdami mokymo programas“- pareigūnai.lt pasakojo V. Bakas.

 

Standartas – žingsnis į ?

Kai Standartas bus patvirtintas Policijos departamento prie VRM Personalo valdybos Mokymo skyrius ketina glaudžiai bendradarbiauti su policijos pareigūnų rengimo mokyklomis ir padėti joms parengti išsamias mokymo programas. „Remdamiesi Prancūzijos patirtimi, sieksime, kad pareigūnų mokymas būtų paremtas daugiau praktiniais nei teoriniais mokymais. Šiuo metu Lietuvoje III profesinio išsilavinimo lygio policijos pareigūnai yra rengiami tik Klaipėdos policijos mokykloje. Anksčiau pareigūnus rengdavo ir Mykolo Romerio universitetas, tačiau ši mokymo įstaiga ruošė ne policijos pareigūnus, bet teisininkus. Nes jų dėstoma disciplina paremta teoriniu, o ne praktiniu mokymu. Todėl dabar šis universitetas neturi teisės rengti III profesinio lygio policijos pareigūno. Kitose ES šalyse nėra taip sureikšminamas aukštojo mokslo diplomas. Pavyzdžiui Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos pareigūnai įgyja profesiją be diplomą ir tampa profesionalais, - teigia Rima Narkevičienė, Policijos departamento prie VRM Personalo valdybos Mokymo skyriaus viršininkė.  - Siekdami tobulinti policijos pareigūnų mokymo lygį susiduriame su keliomis opiomis problemomis – tai mokytojų – praktikų, kurie galėtų perteikti teorines žinias praktiškai, trūkumas ir skurdi mokymo bazės padėtis. Kadangi Standartas oreintuojamas į praktines žinias, tam reikia naujų sąlygų, inventoriaus, o tam reikia finansinių lėšų. Tikiuosi, kad laikui bėgant šios problemos išsispręs“, - tvirtina R.Narkevičienė. 

„Šiuo metu VRM ministro sudaryta darbo grupė koreguoja Standartą, vadovaudamasi Standarto aprobavimo posėdžio metu gautomis dalyvių pastabomis. Galutinis Standarto variantas turėtų būti po kelių savaičių“, - teigia Dangira Juknevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo metodikos centro specialistė. 

Oksana Pliškina

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

Rimas A. (#139) - 2007-04-08 21:09 (IP: 193.219.12.52)
Aš neprieštarauju, JAV aš buvau 1993m. :) Gal tada buvo ir metai, bet ne mažiau pusmečio, bet mokimai buvo labai įtemti, kaip jiems, taip ir mums, pats viską mačiau, deja su mumis ta pati kursą net amerikietis praaidinėjo, tik jam vertėjo nereikėjo, tai mums vakarais tikrai buvo apie ką pakalbėti. Niekaip negalėjom jam paaiškinti, kas yra 1 kambario butas, o jie negalėjo suprasti pasakymo, karinis sumanumas :) :) :) Bet čia beletristika. O kas liečia kompiuterines šaudyklos – simuliatoriaus, tai pas jos dabar kita problema, jie pripranta tose žaidimuose, o realiai pasimeta ir dabar po truputi pereina prie kitos metodikos, sakyčiau daug realistiškesnės. O kas liečia mokimo, tai mokimas pakopinis ir taip sau, be papildomu mokslų nepereisi į jokia kita aukštesnę pakopą.

Ash (#195) - 2007-04-08 20:43 (IP: 213.226.151.63)
Sveiki, kadangi siek tiek ;) nusimanau apie aptariama tema tai brukstelesiu viena kita eilute... is pradziu noreciau pastebeti, jog mano supratimu Rimas A. truputi priestarauja pats sau, pradzioje raso, kad policininkai turetu buti rengiami pakopomis (pradinis parengimas truktu iki puses metu (net pavyzdi pateikia)), taciau pabaigoje retoriskai klausia, ko galima laukti ish taip trumpai rengto policininko. :) Kiek esu girdejes Europoje pirmines grandies pareigunu rengimo laikas ivairuoja nuo keliu menesiu iki berods poros metu, taip kad pas mus esanti 1,5 metu pirma rengimo pakopa yra daugiau negu pakankama (vienintelis klausimelis kaip ten viskas vyksta mokslu metu :) ), plius kita "problemele", kad i Klaipedos PM praktiskai nera konkursu (nenoriu izeisti nei vieno Klaipedos PM kursanto), o tai manau irgi itakoja mokslo kokybe del visiems suprantamu priezasciu... (neissiplesiu apie tai kokia policija nepatraukli, kaip pas mus negerai ir t.t.) Mano giliu isitikinimu, jau ir pirmines grandies policininkai turi buti kaip cia buvo ishsireikshta "instrukciju rinkiniai" ir tuoj pasakau kodel... paprasciausiai siuo metu istatymu leidejai, teismai galu gale net ir pati policijos vadovybe akcentuoja tik pilieciu teises ir labai menkai ziuri pareiguno atliekancio savo funkcijas teisiu... (liudna, bet teises teorijoje populiari aksioma "teisiu ir pareigu vienove", praktikoje negalioja) tokiu budu sudaromos prielaidos atskiriems visuomenes nariams piktnaudziauti teise... taip, kad norintis sekmingai savo funkcijas ivykdyti pareigunas privalo buti "instrukciju rinkiniu"... dabar kas liecia praktini pasirengima... jis labiau nei pasigailetinas ir tai vel gi sistemos biednystes isdava... Na dabar desertui... :) i Rimo A. replika del kompiuterines saudyklos, gal tiksliau simuliatoriaus policininkams tai galiu pasakyti, jog jis jau pakeliui i Lietuva ir siais metais turetu tikrai veikti :) (nesileidziu i diskusijas ar ne per velai :) uzbegdamas uz akiu sakau "geriau veliau negu niekad" :D Apskritai manau, kad jau sis straipsnis rodo, jog yra vilities, kad artimiausiais metais policininku rengimas pajudes is mirties tasko, o juk viskas galejo buti kitaip, is principo tokia sistema apie kuria entuziastingai yra kalbama (mokosi pirma pakopa - dirba, gerai dirba - eina i kita pakopa - grizta toliau dirba) beveik buvo, baze buvo, viskas buvo... bet prazuvo (bet cia jau kita istorija)

Saulys (#182) - 2007-04-06 12:51 (IP: 80.240.8.172)
Prie to dar galima pridėti ,kad Lietuva dėdžių,tetų ir švogrių kraštas.

Saulys (#182) - 2007-04-06 12:36 (IP: 80.240.8.172)

Rimas A. (#139) - 2007-04-06 12:19 (IP: 193.219.12.52)
Nežinau ką ir pasakyti, straipsnis tikrai įdomus ir liečia labai aktualia tematika, pareigūnų rengimą. Kiek žinau pagal statistika, tai baigę Riomerio Universitetą į policija ateina dirbti tik 5-7% baigusiųjų, bet pas jos sausos teorinės žinios, jokios praktikos. Priežastis tame matau dvi, maži atliginimai ir bloga kadrų politika. Žmonės net nežino, kur ir kiek yra laisvu etatu, kas jos laukia. Nežinau ką gali rengti Klaipėdos policijos mokykla, jai ten mokslai tunka išvis labai trumpai, be to jie net patalpas nuomoja. Man pačiam teko mokytis Lenkijoje, JAV, Prancūzijoje, Kanados specialistu organizuotose kursuose, neskaitant trumpų kursų Riomerio universitete, karo akademijoje ir karo inžinerijos mokykloje. Teko susipažinti su kitu šalių pareigūnų rengimų. Iš to visko pamačiau viena dalyką, praktiškai visur yra pakopinis mokimas, t.y. norint tapti policininku sakykim JAV turi beigi 6 mėn. kursus policijos akademijoje, kurie yra labai įtemti, pradžiai duodamos teorinės žinios, paskui praktinės, viskas davedama iki automatizmo, tam negailima nei amunicijos, nei technikos, atidirbami įvairus scenarijai praktiškai ir jie yra išanalizuojami, ten pat apmokoma dirbti su pačia naujausia įranga, kurios galbūt dar neturi padaliniai. Toliau, jai atsiranda laisvas etatas, vadovybė atrenka tinkamiause pareigūną ir siunčia toliau ji mokytis, sekantis mokslai trunka 3-6 mėn. priklausomai nuo specializacijos ir taip iki begalybės. Aš pats gavau daug teorinių ir praktinių žinių besimokydamas JAV policijos akademijoje, toliau labai daug davė Kanados specialistu organizuoti kursai, kurios mes patys organizavom Lietuvoj per tam tikrą asociaciją, tai sakyčiau buvo savotiškai labai sudėtingi kursai, kadangi buvo vertinamos ne tik žinios, praktiniai įgūdžiai, bet atidirbant tam tikrus scenarijus vertino kiekvieną žingsnį, veiksmą, judesį. O kaip yra pas mus, na teorinių žinių gal ir duoda, bet neaišku, kas ir kaip sudarinėja tas programas, kuo remiantis jos išvis būna sudaromos. Teko Lietuvoje dalyvauti kursuose, kur programa buvo sudaręs ūkininkas, t.y. tam tikram padalinyje materialiai atsakingas asmuo, bet neturintis net supratimo apie tai ką jis parengė. O apie praktinius įgūdžius išvis patylėsiu. Nes dėl lėšų trukumo, jų beveik išvis nėra. O tai darbas su transporto priemonėmis, mokimai tam tikrose patalpose, darbas su tam tikra įranga ir technika, praktinis šaudimas šaudyklose ir t.t. Ar pas mus yra nors viena kompiuterizuota šaudykla, kur galima butu atidirbinėti scenarijus, deja ne. O apie psichologini parengimą išvis patylėsiu. Ką žmogus baigęs trijų ar keturių mėn. teorinius kursus gali daryti gatvėje, ko iš jo galima laukti?


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA