V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-04-02 sekmadienis, 08:11

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
INFORMACIJA APIE STREIKĄ

Sprendimai dėl migracijos padalinių darbuotojų reikalavimų atidedami „paskutinei minutei“
2007-02-06

Derybos užtruko penkias valandas

Po beveik penkias valandas trukusių derybų taikinimo komisija, susidedanti iš Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato Migracijos padaliniuose dirbančių darbuotojų atstovų bei administracijos atstovų išsiskirstė nepasiekę sutarimo.

Vasario 6  d, nuo 15 iki 20 val. užtrukusiame posėdyje buvo nagrinėjami 2007 m. sausio 10 d. Migracijos padalinių darbuotojų priimtoje  rezoliucijoje iškelti darbuotojų reikalavimai Vilniaus m. VPK administracijai, kuriais darbuotojai prašė padidinti darbo užmokestį iki vidutinio, kurį kituose šalies miestuose gauna tapačias pareigas atliekantys darbuotojai. Antruoju reikalavimu buvo prašoma mokėti nustatyta tvarka priedus už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei taikyti tas socialines garantijas, kurias laiduoja šalies įstatymai. Trečiasis reikalavimas buvo susijęs su Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, kurie, profesinės sąjungos nuomone, paneigia kai kurias Vyriausybės nutarimo nuostatas, reglamentuojančias darbo užmokesčio skaičiavimo principus.

Diskutuota dėl formuluočių

Nors praėjusią savaitę vykusio posėdžio metu sprendimų dėl kilusio ginčo nebuvo pasiekta, šį kartą beveik dvi valandas užtruko praėjusio posėdžio protokolo pasirašymo procedūra. Vilniaus m. VPK administracijos atstovai pareiškė kategorišką poziciją, esą nepradės posėdžio tol, kol nebus pasirašytas praėjusio posėdžio protokolas. Profesinės sąjungos atstovai buvo įtikinėjami, kad prieš kelias dienas vykusiame posėdyje buvo susitarta dėl darbuotojų keliamų reikalavimų. Tuokart neva buvo susitarta laukti Vilniaus m. VPK administracijos analizės, kaip buvo panaudota lėšų dalis, kuri 2006 ir 2007 metais skirta laisvai samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Vilniaus m. VPK administraciją atstovavęs Teisės skyriaus vadovas teigė, kad darbuotojų atstovų, pritarimas darbdavio atstovų siūlymui iki kovo 1 d. išanalizuoti lėšų srautus reiškia ne ką kitą, kaip ginčų komisijos sprendimą dėl Migracijos padalinių darbuotojų keliamų reikalavimų Darbo kodekso nuostatų prasme. Tuo tarpu darbuotojų atstovai akcentavo, kad Vilniaus m. VPK administracija gali ir turi nuolat kontroliuoti finansinius srautus, tad šiuo požiūriu darbuotojų atstovai tokiai iniciatyvai negali nepritarti. Pasak susitikime dalyvavusio LR ITĮPS pirmininko pavaduotojo Vytauto Bako tai vienas iš kasdienių vidaus administravimo sprendimų, kuris negali priklausyti nuo Profesinių sąjungų ar konkrečių darbuotojų atstovų valios. Pasak jo, Vilniaus m. VPK siūlomos protokolo formuluotės, jų tinkamai neįvertinus, gali padaryti žalos darbuotojų interesams. V. Lamauskas patikino komisiją neprieštarausiąs ir kovo 1 d. mielai išklausys Vilniaus m. VPK atliktos lėšų panaudojimo analizę, tačiau tai negali būti susiję su rezoliucijoje keliamais klausimais.

V. Bakas atkreipė dalyvių dėmesį, kad darbdavio atstovų siekis finansinių srautų analizę traktuoti, kaip besąlygišką iškeltų reikalavimų sprendimo būdą arba net susitarimą tarp ginčo šalių, turi aiškius tikslus baigti kilusį ginčą net neišanalizavus keliamų reikalavimų. Vladas Sanda, apibendrindamas kilusią diskusiją konstatavo, kad žodžių žaismas, į kurį įvelti komisijos nariai, komplikuoja komisijos darbą ir pasiūlė klausimus spręsti iš esmės.  

Ginčui patekus į aklavietę, darbuotojų atstovai oficialiai pateikė protokolo tekstą ir pasiūlė Vilniaus m. VPK atstovams nesutinkant su protokolu pridėti savo oficialias pastabas ir laikyti jas kaip protokolo priedą.

Darbuotojų atstovai: Lietuvos policijos generalinio komisaro nurodymas neturėtų būti diskutuojamas

Komisijos pirmininkei Ritai Žirlytei paskelbus komisijos posėdį pradėtu buvo suformuluoti darbotvarkės klausimai. Trečiuoju numeriu buvo įrašytas klausimas susijęs su rezoliucijoje išreikštais reikalavimais. Ketvirtuoju klausimu buvo paprašyti įtraukti Vilniaus m. VPK veiksmus, gavus Lietuvos policijos generalinio komisaro raštą, kuriame, profesinės sąjungos nuomone, Lietuvos policijos vadovas nurodė Vilniaus m. VPK administracijai nedelsiant spręsti tikslinių lėšų panaudojimą didinant darbo užmokestį tiek darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį, tame tarpe - Migracijos padalinių darbuotojams. Taip pat spręsti klausimą grąžinti lėšas, kurių neteko kai kurie darbuotojai nuo praėjusių metų nepadidinus jiems darbo užmokesčio.

Pasak Vilniaus m. VPK administracijos atstovų, Lietuvos policijos generalinio komisaro rašte suformuluoti nurodymai negali būti vykdomi, nes biudžetas skiriamas einamiesiems metams, todėl Vilniaus m. VPK negali grąžinti Migracijos padalinių darbuotojams lėšų, kurių, pasak generalinio komisaro, jos neteko per praėjusius metus. Kitus paaiškinimus Vilniaus m. VPK administracijos atstovai pateikė Lietuvos policijos generaliniam komisarui raštu, juos pateiks ir darbuotojų atstovams jau artimiausiu metu. Darbuotojų atstovai atkreipė dalyvių dėmesį, kad Vilniaus m. VPK yra statutinė įstaigą, tad Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai, nurodymai yra privalomi vykdyti.

Kalbėdami apie Migracijos padalinių darbuotojų priimtoje rezoliucijoje esančius reikalavimus, Vilniaus m. VPK administracija pasiūlė komisijai priimti sprendimą kreiptis į Lietuvos policijos generalinį komisarą prašant pakeisti įsakymą, kuris užtikrintų Vilniaus m. VPK teisę kelti pareiginius atlyginimus. Pasak E. Radzevičiaus sulaukus generalinio komisaro sprendimo, galima bus kreiptis į jį dar kartą prašant papildomų asignavimų.

V. Lamausko nuomone toks kreipimasis būtų beprasmiškas ir tik atitolintų ginčo išsprendimą. V. Bako teigimu šiandien Vilniaus m. VPK turi visus būtinus svertus, kad darbuotojų reikalavimus spręstu savarankiškai iš esmės neįtraukiant trečiosios šalies. V. Bakas taip pat atkreipė dėmesį, kad šiais metais Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojo pasirašytame rašte šiuo klausimu teigiama, kad keisti generalinio komisaro įsakymų nėra jokio pagrindo, tad kreiptis dar kartą tuo pačiu klausimu nėra racionalu.

V. Lamauskas priminė, kad Profesinės sąjungos atliktas tyrimas atskleidė, kad lyginant su kitais šalies miestais, vilniečiams migracijos padalinių darbuotojams už tą patį darbą mokama mažiau.

Migracijos padalinių darbuotojų reikalavimai bus sprendžiami septintą valandą ryto

Tačiau darbuotojų atstovai pasitarę pasiūlė sutinką kreiptis į Lietuvos policijos generalinį komisarą, prireikus - į kitas institucijas, tačiau iki klausimas bus išspręstas Vilniaus m. VPK vadovo įsakymu visiems Vilniaus migracijos padalinių darbuotojams būtina nustatyti ne mažesnį, kaip 15 proc. priedą prie darbo užmokesčio. Tai yra esminė sąlyga, kuriai esant darbuotojų atstovai pritartų Vilniaus m. VPK administracijos siūlymui į ginčo sprendimą įtraukti trečią šalį.

Po šio siūlymo Vilniaus m. VPK atstovai paprašė penkių minučių pertraukos, kuriai praėjus pasiūlė atidėti šį komisijos posėdį iki vasario 8-osios 13 val. Pasak R. Dervinsko komisijai reikia bent dienos įvertinti Vilniaus m. VPK administracijos galimybes ir priimti sprendimą dėl darbuotojų atstovų siūlymo.

V. Lamauskas priminė, kad vasario 8 d. vakare numatytas balsavimas dėl streiko, tad kelių valandų laikotarpis iki susitikimo yra neprotingas tokiam susirinkimui pasiruošti. Darbuotojų atstovai pasiūlė susitikimą daryti vasario 7 d., jei prireiks - po darbo valandų. Toks siūlymas motyvuojant komisijos narių užimtumu taip pat buvo atmestas.

Po pusvalandį trukusių diskusijų susitarta, kad sekantis susitikimas bus surengtas vasario 8 d. 7 valandą ryte. Tačiau iki tol Vilniaus m. VPK įsipareigojo per vasario 7 d (trečiadienį) iki 24 val. atsiųsti faksu ir el. paštu į profesinės sąjungos būstinę raštą, pasirašytą komisijos narių ir (arba) pirmininko, kuriame būtų išdėstyta Vilniaus m. VPK pozicija dėl darbuotojų atstovų siūlymo.

Pasak Vilniaus m. VPK administracijos atstovų tikimasi, jog vasario 8 per dvi valandas pavyks pasirašyti galutinį susitarimą dėl ginčo sprendimo.    

Priminsime, kad sausio 10, Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato (Vilniaus m. VPK)  Migracijos padalinių darbuotojai po daugiau nei tris valandas trukusio susirinkimo priėmė rezoliuciją ir suformulavo reikalavimus Vilniaus m. VPK administracijai.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atlikta situacijos analizė liudija, kad Vilniečių migracijos padalinių darbuotojų darbo užmokestis lyginant su likusiais keturiais didžiaisiais Lietuvos miestais 10-15 procentų mažesnis ir nekito jau penkerius metus. Susirinkime paaiškėjo, kad  Vilniaus migracijos padaliniuose iki šiol nėra jokios motyvacijos sistemos, viešojo administravimo funkcijas realiai vykdančių ir aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų darbo užmokestis atskaičius mokesčius siekia vos 800 litų, skirtingai nuo kitų didžiųjų šalies miestų nebuvo mokami jokie priedai nei už stažą, nei už kvalifikaciją, nei už darbo krūvius.

Tąkart susitikime dalyvavęs Sostinės policijos vadovas pripažino, kad dėmesio Migracijos padalinių darbuotojams  buvo skiriama išties nepakankamai, tad situacija taisytina.

Nepaisant to susirinkime buvo nuspręsta inicijuoti teisinę ginčų sprendimo procedūrą – konstatuotas Vilniaus m. VPK Migracijos padalinių ir Vilniaus m. VPK administracijos ginčas, suformuluoti reikalavimai: užtikrinti nemažesnį kaip tas pačias funkcijas vykdančių darbuotojų kituose šalies vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos padalinių darbuotojų darbo užmokestį; mokėti priedus už kvalifikaciją, darbo stažą, papildomą darbo krūvį.

Šiam klausimui spręsti 2007m. sausio 29 įsakymu Vilniaus m. VPK buvo sudaryta taikinimo komisija į kurią įeina Vilniaus m. VPK viršininko pavaduotojas Raimondas Dervinskas, Finansų skyriaus viršininkė Rita Žirlytė, Teisės skyriaus viršininkas Egidijus Radzevičius, Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys.

Darbuotojus atstovauja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, Vilniaus m. darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda, Migracijos padalinių darbuotojų deleguotos Marina Matulionienė ir Daiva Balkienė.

 

Kiti straipsniai, susiję su šia tema:

Vilniaus migracijos padalinių darbuotojai įteikė reikalavimus vadovui ir prabyla apie streiką

Vasario pradžioje Vilniaus migracijos padalinių darbuotojai balsuos dėl streiko

Migracijos padalinių darbuotojų keliamus reikalavimus ragina spręsti nedelsiant Lietuvos policijos generalinis komisaras

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA