V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-04-24 trečiadienis, 08:28

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
UŽ KĄ BALSUOTI?

Artėjant rinkimams į Seimą, nemažai tautiečių, vertindami dabartinę Lietuvos politinę situaciją ir besibaigiančios Seimo kadencijos darbo rezultatus bei pasiekimus, susimąsto, už ką atiduoti savo balsą, ar apskritai tikslinga dalyvauti rinkimuose. Daugelis abejoja, ar dar įmanomi pozityvūs pokyčiai mūsų šalyje, ar galima pasitikėti politikais, kurie, ypač prieš rinkimus, negaili skambių kalbų ir pažadų.

Manytume, jog tokie klausimai kyla ir daugeliui pareigūnų bei kitų valstybės tarnautojų.

Todėl nuo šiol mūsų tinklapyje iki rinkimų stengsimės pateikti kuo daugiau svarbiausių Lietuvos politinių partijų atstovų, kandidatuojančių į Seimą, nuomonių apie tarnybos vidaus reikalų sistemoje problemas, laukiančius pokyčius valstybės tarnyboje, socialinį dialogą ir kt.. Visiems kandidatams pateikėme vienodus klausimus. Partijų atstovai turėjo galimybę į klausimus atsakyti išsamiai, raštu. Dėkojame visiems, sutikusiems išreikšti savo nuomonę.

Pristatome naują rubriką `Kandidatai į Seimą apie valstybės tarnybą. Už ką balsuoti?`, kurioje publikuosime politikų pasisakymus. Taip pat šioje rubrikoje planuojame pateikti politologų ir kitų visuomenės veikėjų mintis apie artėjančius rinkimus.

Pabrėžiame, jog šios rubrikos tikslas - ne agituoti už konkrečius kandidatus, tačiau padėti skaitytojams susigaudyti nuomonių gausoje ir lengviau apsispręsti, už ką atiduoti savo balsą rinkimų metu.

Mūsų pateikti klausimai visiems kandidatams:

1. Nemažai profesionalių, savo darbą išmanančių Vidaus reikalų sistemos tarnautojų ir pareigūnų nusivylę esamomis sąlygomis, palieka tarnybą (pavyzdžiui vien Vilniaus policijoje jau trūksta per 300 pareigūnų). Žmonių, norinčių ir galinčių pakeisti pasitraukiančius nedaug.

- Jūsų nuomone, kas paskatintų vidaus reikalų sistemos tarnautojus likti tarnyboje, ją pasirinkti? Kokių neatidėliotinų ir ilgalaikių priemonių imtumėtės, idant motyvaciją rinktis tarnybą policijoje bei kitose vidaus reikalų įstaigose?
- Kokias konkrečias priemones yra numačiusi Jūsų atstovaujama partija (Jūs), kuriomis būtų užtikrintas tarnybos vidaus reikalų įstaigose patrauklumas, stabilumas ir pareigūnų teisėtų interesų apsauga?

2. Kokias esmines problemas išskirtumėte valstybės tarnyboje, vidaus reikalų sistemos įstaigose ir kaip jas spręstumėte?

3. Nemažai Lietuvos piliečių mano, kad šiuose rinkimuose balsuoti neverta, nes jau nesitiki pozityvių pokyčių mūsų valstybėje, yra pasipiktinę politikų abejingumu paprastiems Lietuvos žmonėms, netiki jų pažadais. Tarp jų, natūralu, nemažai pareigūnų ir jų šeimos narių. Ką galėtumėte pasakyti tokiems žmonėms, kaip padrąsintumėte juos ateiti į rinkimus ir išreikšti savo poziciją?

4. Vyrauja nuomonė, kad profesinių sąjungų veikla vidaus reikalų įstaigose nesuderinama su čia egzistuojančių statutinių santykių pobūdžiu. Teigiama, kad profesinės sąjungos, keldamos šių įstaigų valdymo problemas, siekdamos dalyvauti pareigūnų karjeros ir kituose procesuose, kišasi į valdymą.

- Ar pritariate šiai nuomonei? Kaip vertinate profesinių sąjungų veiklą viešajame sektoriuje (valstybės tarnyboje ir vidaus reikalų įstaigose)?
- Jūsų nuomonė apie profesinių sąjungų ir kitų pareigūnus vienijančių asocijuotų organizacijų veiklos plėtrą.

5. Seime yra įregistruoti keli statutiniams valstybės tarnautojams svarbūs įstatymų projektai, susiję su darbo užmokesčio priedų ir priemokų ribojimo panaikinimu, leidimu dirbti kita darbą statutiniams valstybes tarnautojams bei darbo laiko apskaitos reglamentavimu. Šių teisės aktų priėmimas, manoma, leistų apsispręsti daugeliui didžiausią patirtį turinčių pareigūnų likti dirbti, pvz. policijoje. Kaip vertinate šiuos projektus? Ar pritariate, kad jie galėtų būti svarstomi dar šioje rudens Seimo sesijoje?


1


Trūksta lėšų policininkų avansams ir atostoginiams. (Atnaujinta 06.04. Vidaus reikalų viceministras S. Liutkevičius: "Avansiniai atlyginimai ir atostoginiai policijos pareigūnams bus mokami") (0)
2009-06-08
Kaip informuoja portalas Alfa.lt, jei finansų ministerija neras būdų policininkams anksčiau pervesti numatytų lėšų, jiems neužteks pinigų birželio atostoginiams išmokėti.Todėl birželio mėnesį policininkai negalės eiti atostogų. Problemą Vyriausybė svarstys trečiadienį. Trūkumas susidarė todėl, kad ministerija pinigus per metus gauna netolygiai, aiškina vidaus reik ...

Daugiau


Gintaras Steponavičius: vidaus reikalų sistemos įstaigose būtina užtikrinti ne tik konkurencingumą, bet ir tarnautojo atsakomybę (2)
2008-10-02
Į Pareigūnai.lt pateiktus klausimus apie vidaus reikalų sistemos tarnautojų padėtį, valstybės tarnybos problemas, artėjančius rinkimus į Seimą ir kitus klausimus  Lietuvos respublikos liberalų sąjūdžio vardu atsako šio sąjūdžio pirmininko pirmasis pavaduotojas Gintaras Steponavičius, kandidatuojantis Lazdynų (Nr. 9) rinkimų apygardoje, Lietuvos liberalų sąjūdž ...

Daugiau


Vilniaus universiteto docentas Minatautas Bložė: aš už dalyvavimą rinkimuose ir pasirinkimą (0)
2008-09-22
Pareigūnai.lt kalbina VU tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentą Mintautą Bložę, kuris minėtame institute dėsto Lietuvos politinės sistemos, Vakarų Europos politinės partijos ir partinės sistemos kursus, taip pat aktyviai domisi politinių partijų istorija ir dabartimi. Jis mielai sutiko  atsakyti į mūsų klausimus apie artėjančius rinkimus, Lietuvos pol ...

Daugiau


Kandidatas į Seimą Jūrius Bruklys: nesukūrus Dvišalės tarybos, valstybės tarnybai gresia visiškas „ledynmetis“ (2)
2008-09-19
Pareigūnai.lt keliamais klausimais susidomėjo Jūrius Bruklys, muitinės informacinių sistemų centro skyriaus viršininkas, muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, šiuose rinkimuose kandidatuojantis vienmandatėje Lazdynų (Nr.9) apygardoje ir Lietuvos socialdemokratų  sąjungos sąraše esantis 9 – uoju numeriu. Jis mielai sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Manom ...

Daugiau


Irena Degutienė teigia, kad kolegos S. Šedbaro nuomonė išreiškia partijos poziciją (1)
2008-09-18
Pateikiame Irenos Degutienės, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narės, šiuose rinkimuose kandidatuojančios Vilniaus Naujamiesčio apygardoje, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąraše esančios  5 numeriu, nuomonę: "Dėl Jūsų klausimų susisiekiau su mūsų partiečiu p. Stasiu Šedbaru, kuris man patvirtino, kad į Jūsų pat ...

Daugiau


Gintaras Šileikis žada ginti piliečių teisėtus reikalavimus (0)
2008-09-18
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas vienmandatėje, 27-oje Panevėžio apygardoje, Seimo žmogaus teisių komiteto narys, Gintaras Šileikis į mūsų klausimus atsakė vienu sakiniu: "Buvau, esu ir būsiu su Jumis, ginant teisėtus reikalavimus. Bendros pastangos bus vainikuotos tinkamu sprendimu." Viliamės, kad G. Šileikio žodžiai bus įgyvendinti prakt ...

Daugiau


Algirdas Sysas ragina ne tik balsuoti už konkrečius politikus, bet ir juos kontroliuoti (1)
2008-09-18
Į mūsų klausimus sutiko atsakyti Lietuvos socialdemokratų partijos narys, kandidatuojantis vienmandatėje Vilniaus Antakalnio, 3 - ioje, apygardoje ir esantis 19 - uoju numeriu  partijos sąraše, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, Algirdas Sysas. Pateikiame jo atsakymus. 1.   Vidaus reikalų sistemos darbuotojus likti tarnyboje paskatintų: did ...

Daugiau


Kęstutis Čilinskas. Balsuoti: už ką nors ar prieš visus? (0)
2008-09-17
Išsakyti savo nuomonę apie artėjančius rinkimus ir dabartinę politinę situaciją sutiko teisininkas, advokatas, Seimo narys, dažnai pasisakantis teisėtvarkos ir teisės klausimais,  Kęstutis Čilinskas. Šiuose Seimo rinkimuose jis nusprendė nekandidatuoti. -  Pone Čilinskai, daugelis žmonių  nepasitiki dabartine valdžia, nusivylę esama politine situacija, ir nemaža ...

Daugiau


„Fronto“ partijos kandidatas G. Kiaunė nenori veltis į ilgas diskusijas ir žada paramą pareigūnams (1)
2008-09-16
Sutikdamas išsakyti savo nuomonę mūsų klausimuose paliestomis temomis, „Fronto„ partijos kandidatas vienmandatėje 27 – oje  apygardoje Panevėžio mieste ir partijos sąraše 23 numeriu pažymėtas daugiamandatėje apygardoje, Gediminas Kiaunė teigė: „Padiskutuoti su policija ir apie policiją yra mano sena ir didelė svajonė. Daug metų sekiau spaudą, kur būtų nurodyta, ar ...

Daugiau


S. Šedbaras. Seimas turi atstovauti tikruosius, o ne „nupirktus“ Tautos balsus (0)
2008-09-16
Artėjant rinkimams į Seimą, nemažai tautiečių, vertindami dabartinę Lietuvos politinę situaciją ir besibaigiančios Seimo kadencijos darbo rezultatus bei pasiekimus, susimąsto, už ką atiduoti savo balsą, ar apskritai tikslinga dalyvauti rinkimuose. Daugelis abejoja, ar dar įmanomi pozityvūs pokyčiai mūsų šalyje, ar galima pasitikėti politikais, kurie, ypač prieš rinkimus, &nb ...

Daugiau


Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA