V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-12-01 penktadienis, 02:08

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS IŠ POLICIJOS DEPARTAMENTO

Policija įspėja: su fejerverkais elkitės atsargiai
2007-12-17

Gruodį, iki pat 2008 m. sausio 2 d. policijos pareigūnai skirs ypatingą dėmesį tinkamam pirotechnikos priemonių naudojimui ir prekybai jomis. Artėjant šv. Kalėdoms ir Naujųjų metų šventėms, sostinės policija sieks užkardyti pažeidimus, susijusius su prekyba civilinėmis pirotechnikos priemonėmis bei jų laikymu ir naudojimu draudžiamose vietose ar draudžiamu laiku.
      Bus veikiama pagal Policijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų patvirtintą prevencinių veiksmų planą. Policijos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pareigūnai tikrins pirotechnikos priemonių prekybos, galimas civilinių pirotechnikos priemonių neteisėtos prekybos ir naudojimo vietas (turgavietes, kioskus, paauglių susibūrimo vietas ir pan.), prižiūrės kaip laikomasi pirotechnikos priemonių naudojimo viešose vietose tvarkos.
      Daug žmonių, kurie naudoja pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį, nesilaikydami instrukcijos, kuri yra ant kiekvienos pirotechnikos priemonės, arba naudoja savadarbius ar nesertifikuotus gaminius patiria įvairias traumas, nudegimus.
      
      Praėjusiais metais Lietuvoje buvo sužalota 50 asmenų iš jų 23 nepilnamečiai (beveik pusę visų nukentėjusiųjų). Praėjusiais metais Vilniaus mieste dėl pirotechnikos naudojimo buvo sužalota 10 žmonių (iš jų 5 nepilnamečiai). Šių metų gruodžio mėnesį (iki 2007-12-16) sužaloti 5 asmenys (4 iš jų nepilnamečiai).
      
      Šiuo metu pirotechnikos priemonių pasiūla yra tikrai didelė, o jų naudojimas gerokai išaugo. Pasitaiko atvejų kai žmonės (ypač jaunuomenė) naudoja pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį, nesilaiko išspausdintos instrukcijos, naudoja savadarbius ar nesertifikuotus gaminius ir patiria nudegimus, įvairias kitas traumas.
      Primename, kad ant kiekvienos pirotechnikos priemonės yra atspausdinta jos naudojimo instrukcija. Daugelio sužalojimų galima būtų išvengti, jei vartotojai perskaitytų pirotechnikos gaminio instrukciją ir ja vadovautųsi, nenaudotų pirotechnikos priemonių, būdami neblaivūs. Tėvai turėtų atminti, kad vaikams pavojinga naudotis pirotechnikos priemonėmis be priežiūros.
      Atkreiptinas dėmesys, kad fejerverkus reikia įsigyti tik specializuotose parduotuvėse arba laikinos prekybos vietose, turinčiose policijos ar savivaldybės išduotus leidimus. Jokiu būdu nesusigundykite turgaus ar gatvės prekeivių siūlomais pirotechnikos gaminiais – ši produkcija įvežama nelegaliai ir Lietuvoje nesertifikuota.
      
      Informuojame apie apribojimus ir draudimus, susijusius su pirotechnikos priemonių vartojimu:
      
      Triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės draudžia:
      
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones nustatytose tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose bei ne arčiau kaip 75 m. nuo daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 20.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas).
      
      Tvarkymo ir švaros taisyklės draudžia:
      
      - be Savivaldybės leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse, stotyse, požeminėse perėjose ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones parkuose, miškuose, žaliuosiuose plotuose padidėjusio gaisringumo metu;
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 40 metrų iki pastatų bei automobilių;
      - jeigu renginio metu naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai), organizatoriai privalo parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos bei Savivaldybės atsakingais darbuotojais. Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip užtikrinama, kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys.
      
      Civinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas draudžia:
      - naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 75 metrai nuo mokyklų, vaikų darželių, naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 75 metrai nuo gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su atsakingais už šių pastatų (statinių) ar patalpų eksploatavimą asmenimis, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 6.00 val.
      (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas), taip pat kitu savivaldybės tarybos uždraustu laiku;
      - naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
      - naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
      - naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti;
      - naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
      - naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
      - naudoti ir parduoti savadarbes pirotechnikos priemones.
      
      Pirotechnikos priemones, skirtas naudoti lauke, griežtai draudžiama naudoti patalpose. Pirotechnikos priemonių prekybos ar laikymo (sandėliavimo) vietose draudžiama rūkyti, naudotis ugnimi, uždegti ir išbandyti pirotechnikos priemones.
      
      Už padarytus Pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, pardavimo taisyklių pažeidimus policijos pareigūnai turi teisę pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 166, 167, 1671, 1672, 173, 174, 175, 1761, 181, 183, 192 straipsnius.
      Už vaikų padarytus pažeidimus atsako tėvai ar juos atstojantys asmenys.
      
      LR ATPK numato, kad:
      
      166 straipsnis. Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas
      Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas – užtraukia baudą nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.
      
      167 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas
      Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – užtraukia baudą nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.
      
      167(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto, gabenimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, pardavimo, sunaikinimo, apskaitos nustatytos tvarkos pažeidimas
      Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto, gabenimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, pardavimo, sunaikinimo, apskaitos nustatytos tvarkos pažeidimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
      
      167(2) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas
      Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas yra apribotas, importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas nesilaikant nustatytų apribojimų – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų su šių priemonių konfiskavimu. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas yra uždraustas, importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių priemonių konfiskavimu. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su šių priemonių konfiskavimu.
      
      173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla
      Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu –užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.
      
      Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, panaudojant šiai veiklai nelegaliai dirbančių asmenų darbą – užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.
      Pastaba. Pagal šį straipsnį administracinė atsakomybė atsiranda tuomet, kai verčiamasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutiniųjų 12 mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Nustatant pajamas (įplaukas), gaunamas neteisėtai verčiantis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, gali būti naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti netiesioginiai apmokestinamų pajamų skaičiavimo metodai.
      
      174 straipsnis. Nedidelis chuliganizmas
      Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį, - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.
      
      175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas
      Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.
      
      176(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas
      Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas –
      užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
      Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
      užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
      Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytas pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, –
      užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
      
      181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams
      Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia įspėjimą tėvams. Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki keturių šimtų litų.
      
      183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas
      Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, – užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų. Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki trijų šimtų litų.
      192 straipsnis. Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas
      
      Priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų pažeidimas arba jų nevykdymas, išskyrus šio kodekso 77, 121 straipsniuose ir šio straipsnio antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, taip pat priešgaisrinės saugos norminių aktų pažeidimas arba jų nevykdymas projektuojant ir statant statinius – užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų ir pareigūnams (darbdaviams) - nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.
      Priešgaisrinės saugos durpynuose taisyklių pažeidimas – užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams (darbdaviams) - nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų.

 

 


Šis skyrius tai Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Policijos departamento informacinis projektas. Skyrių administruoja Policijos departamento Komunikacijos skyriaus darbuotojai.

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA