V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-12-03 sekmadienis, 13:55

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Kandidatas į Seimą Jūrius Bruklys: nesukūrus Dvišalės tarybos, valstybės tarnybai gresia visiškas „ledynmetis“
2008-09-19

Į Pareigūnai.lt užduotus klausimus apie valstybės tarnybą, jos problemas, socialinį bendradarbiavimą bei kitus aktualius klausimus atsako Jūrius Bruklys, muitinės informacinių sistemų centro skyriaus viršininkas, muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, šiuose rinkimuose kandidatuojantis vienmandatėje Lazdynų (Nr.9) apygardoje ir Lietuvos socialdemokratų  sąjungos sąraše esantis 9 – uoju numeriu.

 1.    Nemažai profesionalių, savo darbą išmanančių  Vidaus reikalų sistemos tarnautojų ir pareigūnų nusivylę esamomis  sąlygomis, palieka tarnybą (pavyzdžiui vien Vilniaus policijoje jau trūksta per 300 pareigūnų). Žmonių, norinčių ir galinčių pakeisti pasitraukiančius nedaug.

-         Jūsų nuomone, kas paskatintų vidaus reikalų sistemos tarnautojus likti tarnyboje, ją pasirinkti? Kokių neatidėliotinų ir ilgalaikių priemonių imtumėtės, skatinant motyvaciją rinktis tarnybą policijoje bei kitose vidaus reikalų įstaigose?

-         Kokias konkrečias priemones yra numačiusi Jūsų atstovaujama partija (Jūs), kuriomis būtų užtikrintas tarnybos vidaus reikalų įstaigose patrauklumas, stabilumas ir pareigūnų teisėtų interesų apsauga?

Dauguma statutinių valstybės tarnautojų problemų yra sisteminės, t.y. bendros visoms statutinėms tarnyboms. Nors muitinė ar įkalinimo įstaigos neįeina į vidaus reikalų sistemos reguliavimo sferą, bet serga tomis pačiomis prasto tarnybų organizavimo ligomis.

Visų pirma – netinkamas reglamentavimas: valstybės tarnybos įstatymas, statutai, poįstatyminiai aktai. 70 proc. priedų ir priemokų už viršytą darbą problemą, įtvirtintą Valstybės tarnybos įstatyme jau bandoma spręsti. Kol kas šio Seimo žingsniai tik pusiniai (teisingiau – priešrinkiminiai), iš ribojamų išmokų sąrašo išbraukiama dalis pareigūnams mokamų priedų. Tai dar neišsprendžia problemos, bet pirmas žingsnis ta linkme yra sveikintinas. Juo labiau, kad Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas ruošiamas vidaus reikalų sistemoje veikiančių profesinių sąjungų iniciatyva.

Statutuose kol kas tebegalioja diskriminacinės nuostatos, įtvirtinančios mažesnius kvalifikacinius priedus pareigūnams, lyginant su kitais valstybės tarnautojais. Lieka neišspręstos vienodo darbo stažo skaičiavimo ir pareiginių pensijų nustatymo problemos. Matyt, priklausomai nuo mėnulio fazių, Seimo koridoriuose kartas nuo karto pradeda sklandyti neadekvačios idėjos apie valstybinių pensijų nebemokėjimą pareigūnams, profesinių sąjungų uždraudimą ir kitos panašios mintys. Deja, kai kurios iš šių idėjų yra įgyvendinamos, nepaisant statutinės valstybės tarnybos darbuotojų nuomonės. Pareigūnams belieka balsuoti kojomis. Išeinama ne tik iš tarnybos, bet dažnai išvykstama ir iš šalies.

 Bene ryškiausias apgailėtino Brazausko-Kirkilo vyriausybės sprendimo pavyzdys – diskriminaciniai Seimo daugumos įstatymai dėl skirtingų minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžių nustatymo privataus ir valstybinio sektoriaus dirbantiesiems. Pareigūnų darbo apmokėjimo reguliavimui buvo padaryta didžiulė žala, skaudžiai atsiliepusi visai valstybės tarnybai. Drąsiai galime vadinti šią ekskomunistinių partijų iniciatyvą „pirmuoju tarnautojų atlyginimų įšaldymu“. Dabartinis finansų ministras grasina dar kartą įšaldyti algas valstybės tarnautojams. Akivaizdu, kad politikams spekuliuojant pareigūnų socialinėmis garantijomis, sukiojant ekonominius svertus paskui politinės konjunktūros dvelksmus, nesukūrus Dvišalės tarybos, valstybės tarnybai gresia visiškas „ledynmetis“.

  

2.    Kokias esmines problemas išskirtumėte valstybės tarnyboje, vidaus reikalų sistemos įstaigose ir kaip jas spręstumėte?

Konceptualiai įvardinčiau tikslus, kuriuos jau yra pasiekę mūsų kolegos daugelio Vakarų Europos šalių statutinėse tarnybose. Reikėtų siekti šių pamatinių principų įgyvendinimo Lietuvoje:

 ·        Profesinių sąjungų stiprinimas, jų vaidmens visuomeniniame gyvenime didinimas;

·        Kolektyvinių sutarčių valstybės tarnyboje skatinimas. Nacionalinė sutartis tarp valstybės, darbdavių ir profesinių organizacijų;

·        Darbo įstatymų vykdymas, jų laikymasis valstybės tarnyboje. Personalinė vadovų atsakomybė už įstatymų pažeidimus;

·        Darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas. Diskriminacijos apmokant už darbą panaikinimas valstybės tarnyboje;

·        Darbo aplinkos ir darbo sąlygų gerinimas valstybinėse įstaigose, atliekančiose viešąjį administravimą, užtikrinančiose visuomenės švietimą ir saugumą. Visuomenės viešojo intereso prioritetų užtikrinimas. Karjeros principo laikymasis valstybės tarnyboje.

Būtina valstybinė „Europinio gyvenimo lygio programa“: siekti Europos sąjungos pragyvenimo lygio vidurkio. Valdžia neturi užmiršti tikslų, deklaruotų stojant į Europos Sąjungą. Viduriniojo visuomenės sluoksnio formavimas turi būti įvardintas prioritetiniu, pakeičiant dabar realiai egzistuojantį ekskomunistinių valdžios partijų prioritetą: stambaus kapitalo interesų gynimą ir socialinės atskirties didinimą.

3.  Nemažai Lietuvos piliečių mano, kad šiuose rinkimuose balsuoti  neverta, nes jau nesitiki pozityvių pokyčių mūsų valstybėje, yra pasipiktinę politikų abejingumu paprastiems Lietuvos žmonėms, netiki jų pažadais. Tarp jų, natūralu, nemažai pareigūnų ir jų šeimos narių.  Ką galėtumėte pasakyti tokiems žmonėms, kaip padrąsintumėte juos ateiti į rinkimus ir išreikšti savo poziciją?

 Manau, kad jau praradome daug brangaus laiko: Lietuvoje būtina užbaigti laukinio liberalizmo, paremto laisvosios rinkos dogmomis laikotarpį, kur gera gyventi tik labai mažai visuomenės daliai ir pradėti kurti valstybę, grindžiamą socialinio teisingumo ir visuomenės solidarumo principais. Lietuva nėra turtinga šalis. Negalime pasigirti nei naudingomis iškasenomis, nei palankiomis klimatinėmis sąlygomis, todėl visuomenės solidarumo klausimas yra gyvybinis, atspindintis didžiosios dalies tautos lūkesčius.

4.   Vyrauja nuomonė, kad profesinių sąjungų veikla vidaus reikalų įstaigose nesuderinama su čia egzistuojančių statutinių santykių pobūdžiu. Teigiama, kad profesinės sąjungos, keldamos šių įstaigų valdymo problemas, siekdamos dalyvauti pareigūnų karjeros ir kituose procesuose, kišasi į valdymą.

-         Ar pritariate šiai nuomonei? Kaip vertinate profesinių sąjungų veiklą viešajame sektoriuje (valstybės tarnyboje ir vidaus reikalų įstaigose)?

-         Jūsų nuomonė apie profesinių sąjungų ir kitų pareigūnus vienijančių asocijuotų organizacijų      veiklos plėtrą.

Prieš penkerius - aštuonerius metus Lietuvoje iš tiesų buvo populiarios XIX amžiaus laukinio liberalizmo idėjos, propaguojamos Laisvosios rinkos instituto ir panašių angažuotų įstaigų. Šiuo metu Lietuvos visuomenė jau pradeda vaduotis iš liberalių miglų. Pamažu atsiranda supratimas, kad garbingo gyvenimo negali užtikrinti nei komunistinė lygiava, nei liberalistinė anarchija. Demokratinės visuomenės pagrindas yra jos narių veikla lokaliose demokratinėse struktūrose. Laisvosios profesinės sąjungos yra tradicinių demokratinių struktūrų rūšis. Pasikėsinimas prieš profesines sąjungas yra tiesioginė grėsmė demokratijai, todėl negali būti toleruojama.

Pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų asociacija yra būtina. Kol kas nesame pasiūlę vyriausybei lygiaverčio partnerio, atstovaujančio visą valstybės tarnybą derybose su valdžia. Ypač aktualus Dvišalės tarybos formavimo klausimas. Neturėdami valstybės darbuotojų interesus vienijančios struktūros, rizikuojame būti ilgam „užšaldyti“ stambaus kriminalizuoto kapitalo ir korumpuotos valdžios.

5.    Seime yra įregistruoti keli statutiniams valstybės tarnautojams svarbūs
įstatymų projektai, susiję su darbo užmokesčio priedų ir priemokų ribojimo
panaikinimu, leidimu dirbti kita darbą statutiniams valstybes tarnautojams bei darbo laiko apskaitos reglamentavimu. Šių teisės aktų priėmimas, manoma,
leistų apsispręsti daugeliui didžiausią patirtį turinčių pareigūnų likti dirbti, pvz.
policijoje. Kaip vertinate šiuos projektus? Ar pritariate, kad
jie galėtų būti svarstomi dar šioje rudens Seimo sesijoje?

Esu dalyvavęs šių projektų svarstyme Seimo komitetuose. Vertinu juos nevienareikšmiškai. Priedų ir priemokų ribojimo panaikinimas yra teigiamas dalykas. Leidimas dirbti kitą darbą valstybės tarnybos pareigūnams reiškia dabartinės valdžios prisipažinimą, kad savo padarytas darbo apmokėjimo struktūrines klaidas atitaisyti ji yra bejėgė. Tuo pačiu leidimas pareigūnams dirbti kitur reiškia, kad valdžia patvirtina, jog uždarbio problemos yra labai rimtos, o esami dydžiai nesuteikia pareigūnams oraus pragyvenimo galimybės. Akivaizdu, kad reformuoti valstybės tarnybos darbo užmokesčio sistemą teks naujai išrinktam Seimui. Todėl svarbu, kad į jį patektų kompetentingi, suprantantys valstybės tarnybos organizavimą žmonės, turintys politinės valios atitaisyti dabartinės valdžios padarytas sistemines valstybės tarnybos organizavimo  klaidas.

 

                                                                                             

  

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

demagogas (#406) - 2008-09-21 18:59 (IP: 78.59.178.108)
Zinau, kad tai socialdemokratu sajunga. Manau, kad po rinkimu bent frakcija bus viena su socialdemokratais. O tai reiskia is esmes ta pati - negyvai igrisusia kairiaja nomenklaturine politika. Plius prisijungs frontininkai ir Prunskininkai. Jei ir bus pradzioje nesutarimu, tai Vilniaus prekybos milijonai visus suvienys .... Gal klystu, pamatysim. Na nebent tu sieki pakeisti poziuri i pacia socialdemokratija, bet tai manyciau turi vykti ne rinkimu i Seima metu, o pacioje partijoje turi kazkas nutikti, gal net skaudus pralaimejimas, kitu partiju sutarimas nesijungti su jais i jokias koalicijas ar pan. (panasiai kaip su tvarka ir teisingumas). Klausimas: ar LSDS eis i aktyvia opozicija, jei LSDP formuotu dauguma ir Vyriausybe? ....:) Siaip tau linkiu sekmes neorejau izeisti, tiesiog turedamas autoriteta tarp visuomenininku turetum nuspeti, kas tuo naudosis.

J.Bruklys (#130) - 2008-09-21 17:33 (IP: 85.255.109.195)
Tik nepainiokite LSDS su LSDP! Jų (LSDP) sąrašo numeris - 1, mūsų (LSDS) - 16.

J.Bruklys (#130) - 2008-09-21 17:30 (IP: 85.255.109.195)
demagogai :)) kur tu ten LSDS nomenklatura pamatei? LSDP-LDDP ir normali socialdemokratija du labai dideli skirtumai. Galiu garantuotai kalbėti už save: asmeniškai manes lovio galas nedomina. Turbūt dėl to ir rinkiminis partijos pasirinkimas toks. Galimybių gal ir nelabai daug, bet nereikia šokt pagal to dūdą, kas pinigus moka. Yra galimybė išsakyti mūsų visų reikalus, nesikertant nei su LSDS politika, nei su asmeniniais politiniais įsitikinimais.

demagogas (#406) - 2008-09-21 14:38 (IP: 78.59.178.108)
Jurai, niekaip negaliu suprasti kokio velnio tu eini su sia neaiskia partija. Zinau, kad esi padorus zmogus, bet negi nesupranti, kad esi tampomas tos pacios nomenklaturos. Po rinkimu abejoju ar jungsiites prie kokiiu nors ten valstieciu ar liberalu. Eisite i lovio gala prie Kirkilo ir visos tos nuvalkiotos chebros. Soddemai ismoko isgyventi ir manipuliuoti. Atsiprasau, na bet man neitikima.

Valdas (#54) - 2008-09-21 01:13 (IP: 193.34.84.135)
Xm....jau daugiau kaip 18 metu Lietuvoj Nepriklausomybe. Daugieu kaip 18 metu turim Seima ir panashaus pobudzio valdzios institucijas. Ir ka? Ir nieko. Tas pats pe ta pati. Pazadai , pazadai ir dar karta pazadai. O realiai padarytu darbu......Ne tiek jau ir daug. Kazkada ejau i rinkimus, tikedamasis, jog savo balsu prisidedu prie Lietuvos ir jos zmoniu ( tame tarpe ir savo) ateities ir geroves kurimo. Dabar gi... Uz ka nebalsuok - 18 metu Seime vis tie patys. Ir su tais paciais pazadais. O rezultatu - nematyt. Nereikia daug proto, kad susivokt, jog zmoniu balsai- tik proforma, kaip tai budavo sovietmeciu- vistiek i valdzia ateis tie patys veikejai, tik prisidenge kitais sukiais bei kitomis veliavomis ( ir ne pavieniui- partiju sarashais). Vis kalba ir kalba, per radija, televizija. Kalboms galo nematyti.Ko gero ir kainas uz sildyma pakele, kad po to , po rinkimu, truputeli jas sumazinus, atrodytu kad tai cia jie pasistenge. O liaudis... liaudziai jauciu neidomu, jiems labiau rupi ju seimos ir vaikai, nei tai, jog valdzios vyrai vis daugiau ir daugiau mokesciu moketoju pinigu skiria savo asmeninems reikmems ( kas netikit- paziurekit reguliarias lietuvisko cirko laidas "Zinios" ). Paziurejus ta cirka jau nieko nesinori. Xex. AES bus pastatyta 2016-2018 metais? Aj kiek laimes...nors sitie visi garsus riksmai del elektrines irodo tik tai, jog valdziai ant liaudies..... nusispjaut. Butu nenusispjaut- nauja elektrine butu pradeta statyt jau tada, kai buvo gauti pinigai senos uzdarymui.Taciau ka cia sakyt... Irgi tauskalai. vieno zmogaus tauskalai. Zmogaus, kuri valdzia ir situacija salyje per 18 metu taip sakant Nepriklausomybes is patrioto paverte idiotu...Nenorinciu vaziuot laimes i kitas salis ir kazkodel vis dar tikinciu i sviesia ateiti....Lietuvoj


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA