V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-02-25 sekmadienis, 10:06

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NPPSS BLOGAS

Įstaigų funkcijos dubliuojamos, bet VRM apsimeta to nepastebinti
2009-08-19

 

Mindaugas Akelaitis

 

Dar šių metų kovo mėnesį vidaus reikalų ministras sudarė valdymo tobulinimo komisiją. Kadangi esu vidaus reikalų sistemos darbuotojas (policijos pareigūnas), domiuosi kaip bus tobulinama sistema, kurioje dirbu. Kiekvieną kartą užeinant į VRM interneto svetainę už akių „užkliūva“ kvietimas teikti siūlymus, kaip tobulinti VRM valdymą. Vieną dieną įkvėpimo pagautas pagalvojau, parašysiu ir nusiųsiu savo siūlymus. Natūralu, kad dirbdamas viešojo saugumo srityje, siūlymus rengiausi rašyti apie šioje srityje veikiančių ir VRM pavaldžių institucijų (Policijos ir Vadovybės apsaugos departamentų, Finansinių nusikaltimų tyrimo, Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybų) valdymą. Kad nerašyčiau tuščiai, pirmiausiai iš kiekvienos institucijos veiklą reglamentuojančių įstatymų pasidariau institucijų uždavinių ir funkcijų palyginamąją lentelę ir pradėjau rašyti laiškelį VRM. Ironiška, bet kitos dienos rytą mano entuziazmas užgeso. Užėjęs į VRM interneto svetainę randu naujieną su daug žadančia antrašte: „Ministras R. Palaitis: „Naikinsime du departamentus, optimizuosime administracijos vykdomas funkcijas“, tačiau jos turinys kaip šaltas dušas. Apie VRM pavaldžių statutinių įstaigų jungimą esą negali būti kalbos, toliau rašoma, kaip sujungus Lietuvos policijos mokymo centrą su Policijos mokykla bus panaikintos 8 pareigybės ir panašiai.

Tai bent viešojo saugumo politiką formuojančios ministerijos lygis ir naujienos! VRM rūpinasi jai pavaldžios institucijos įsteigtų juridinių asmenų optimizavimu, dėl kurių optimizavimo, beje, sprendimai jau senokai priimti pačių juridinių asmenų steigėjų. Apie kokias sistemos reformas galima kalbėti, jei iš karto yra pareiškiama, jog sistemos mes nekeisime. Čia pakirpsime, čia priklijuosime ir štai jums eilinė reforma.

Mano supratimu sistemos reformai jokia struktūra negali būti tabu, tik su tokiu požiūriu galima priimti novatoriškus ir efektyvius sprendimus. Na, bet ministras paskelbė, kad esama struktūra išliks ir taškas.

Prireikė daugiau kaip mėnesio, kad užgesintas entuziazmas vėl „prabustų“, tačiau šį kartą bandau rašyti komentarą kurio tikrai nesiųsiu VRM, nes ten jis netinka. Noriu pateikti savo mintis kitų žmonių „teismui“, o gal komentarą perskaitys koks nors įtakingas asmuo ir išdėstytos mintys taps tinkamos VRM (galbūt naivoka, bet tokia jau optimistų dalia)?

Mano pasiūlymo esmė yra labai paprasta: atsižvelgiant į institucijų uždavinius ir vykdomas funkcijas, iš anksčiau paminėtų penkių VRM pavaldžių institucijų geriausiu atveju galėtų likti tik dvi - Policijos departamentas (PD) ir gerokai sumažinta Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pirmiausiai apie VSAT. Keliavusieji po Šengeno zonai priklausančias valstybes žino, jog tai, kad patekai į kitą šalį pasako tik kelio ženklas. Pas mus vaizdelis kitoks. Pagrindiniais keliais į Lenkiją ar Latviją išvykstančius tautiečius „išlydi“ mūsų pasieniečiai. Jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad jie trukdo. Žinau, jiems pavesta vykdyti „nelegalios migracijos kontrolę“, tą ir daro. Tik kyla klausimėlis: ar ta kontrolė efektyvi, o jeigu mažiau „vynioti į vatą“, ar reikalinga? Lietuvai įsiliejus į Šengeno erdvę, mūsų pasieniečiai prie Lenkijos ir Latvijos sienų turėjo išnykti, tuo pačiu ir VSAT rinktinės, jų administracija, vadovybė... Natūralu, kad tokio proceso pasekmė – sutaupytos nemažos biudžeto lėšos. Deja, taip neįvyko.

Keistokai atrodo Ignalinos atominės elektrinės apsaugos funkcijas vykdantys pasieniečiai. Ten ką atskira respublika? Kiek pamenu, ten Lietuvos Respublikos teritorija...

Manau, paminėtų anomalijų neturėtų likti. Aišku, girdžiu oponentų balsus, o kas bus kai reikės atkurti sienų kontrolę? Atsakau: jei reikės atkurti sienų kontrolę, bus galima pasitelkti prie išorinių sienų dirbančius pasieniečius ir visos Lietuvos teritorijoje dirbančius policijos pareigūnus. Juk kontrolė gali būti atkurta tik išskirtiniais atvejais ir trumpam, todėl didelių problemų neturėtų kilti.

Kadangi kalbant apie VSAT užkliuvo valstybei svarbių objektų apsauga, pereisiu prie šio gan įdomaus klausimėlio. Kiek man žinoma, šiuo metu objektų apsaugos funkcijas vykdo jau minėta VSAT, PD pavaldžios įstaigos, Vadovybės apsaugos departamentas (VAD) ir Viešojo saugumo tarnyba (VST). Tai, kad su apsaugos funkcijų vykdymu pas mus yra problemų, rodo ir šias funkcijas vykdančių institucijų (ne įstaigų) gausa bei aiškių kriterijų nebuvimas, ką ir kodėl turi saugoti pareigūnai, o ką galėtų saugoti privačios saugos tarnybos. Dalis problemos jau sprendžiasi. Tik laiko klausimas, kada policija nustos teikti komercines apsaugos paslaugas. Lieka paprastas sprendimas: valstybei svarbių objektų apsaugą vykdo viena specializuota policijos įstaiga, saugomų objektų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar vidaus reikalų ministras.

Lieka aukščiausių valstybės pareigūnų apsauga. Asmenis saugoti moka ir policijos pareigūnai. Anksčiau buvo atskira liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyba, dabar šias funkcijas vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuro struktūrinis padalinys. Perduokite aukščiausių valstybės pareigūnų apsaugos funkciją bei VAD darbuotojus policijai ir štai dingsta dar viena struktūra, o tuo pačiu susitaupo pinigėliai.

Kai buvo reorganizuojami Vidaus tarnybos pulkai kilo diskusijos, kam jie turėtų būti pavaldūs. Dabar matosi, kad sprendimas, steigti vidaus reikalų ministrui pavaldžią VST, buvo grįstas toli gražu ne efektyvumo kriterijais. Pirmą kartą su kolegomis pavartę VST veiklą reglamentuojantį įstatymą,  dar ilgai juokėmės pro ašaras, kad sistemoje atsirado visiems galinti padėti, bet išskirtinių funkcijų neturinti tarnyba. Esu tikras, kad perdavus VST Policijos departamento žinion, visiškai niekas nepasikeistų. Tik vidaus reikalų ministras nebeturėtų ką parodyti pavyzdžiu,  kaip policijos pareigūnai visko nepagrįstai reikalauja, o VST pareigūnai supranta sudėtingą valstybės situacija ir tik dar efektyviau dirba...

Pabaigai liko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Parašysiu ironiškai. Aš labai pasigendu Smurtinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos, Vagysčių tyrimo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos ir kitų nusikaltimų tyrimo tarnybų prie vidaus reikalų ministerijos. Kiekviena teritorinė policijos įstaiga turi ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinius, Lietuvos kriminalinės policijos biuras turi ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinius. Sakau tiesiai šviesiai: nesuprantu, kam reikalinga FNTT. Sustiprinkite FNTT darbuotojais policijoje esančius ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinius ir FNTT administracinis aparatas tampa nereikalingas, o vykdomos funkcijos nenukenčia.

Suprantu, kad visos čia išdėstytos mintys gali atrodyti tarsi prie žemėlapio su pieštuku sėdinčio vaiko planai perbraižyti valstybių sienas, kad jos būtų lygios, o ne vingiuotos. Už kiekvienos tarnybos pavadinimo slypi ten dirbantys žmonės, vykdomi projektai, planai. Tokiems pokyčiams reikalinga aibė įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų, tačiau viskas įmanoma, kai nusprendžiama.

Trumpai apie efektą. Įvykdžius sujungimą galima sumažinti arba visiškai panaikinti administracinį personalą. Šio efekto pavyzdžiu galėtų būti policijos juridinių asmenų skaičiaus mažinimo vajus, o čia mes kalbame apie centrinių institucijų skaičiaus mažinimą, t.y. asignavimų valdytojų skaičiaus mažėjimą, programų valstybės biudžete mažėjimą, strateginių planų skaičiaus mažėjimą, galiausiai generolų skaičiaus mažėjimą. Tai reiškia, kad efektas pasijustų ne tik tiesiogiai, bet sumažėtų personalo poreikis pačioje vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės institucijose. Taip pat neabejotinai atsirastų prielaidos operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso efektyvinimui bei kontrolės stiprinimui, nes mažėtų šias veiklas vykdančių subjektų skaičius.

Galėtų tobulėti žmogiškųjų išteklių valdymas, mažėti atlyginimo skirtumas tarp iš esmės tokį patį darbą dirbančių pareigūnų (kuo skiriasi finansinį nusikaltimą ir smurtinį nusikaltimą tiriantys pareigūnai? Pirmiausiai atlyginimu, nes vieni dirba FNTT, o kiti policijos įstaigoje).

Pabaigai (nors gal nuo to reikėjo pradėti), būtina paminėti ir šiuolaikinius burtažodžius. Įgyvendinus šiuos pasiūlymus būtų panaikintas funkcijų dubliavimas, optimizuotos vidaus reikalų įstaigų ir pačios vidaus reikalų ministerijos struktūros, taupomos biudžeto lėšos ir pan. Neseniai viename komentare skaičiau iš pažiūros labai paprastą, bet itin taiklų autoriaus pastebėjimą: nors gyvename informacinių technologijų amžiuje, bet mūsų viešajame sektoriuje viskas vyksta kaip „senais gerais laikas“. Tai, ką galėtų atlikti kompiuteris, viešąjame sektoriuje ir šiandien dirba žmogus, o kartais ir ne vienas...

Šiuo metu maksimalus FNTT patvirtintas pareigybių skaičius apie 450, VAD – 450, VST – 2000. Policijos departamentas deklaravo, kad viešosios ir kriminalinės policijos padaliniuose dirbantis personalas sudaro 75 proc. dirbančiųjų, tokiu atveju likę 25 proc. yra administracinis personalas. 2900 pareigybių perkėlus į PD be jokių pastangų galima atsisakyti 25 proc. iš jų, nes tai turėtų būti administracinis personalas (taikant analogiją), dar galima panaikinti kažkiek funkcijas dubliuojančiųjų, štai Jums ir numatomų naikinti 900 policijos pareigūnų etatai. 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

arass (#549) - 2009-08-26 14:26 (IP: 193.219.12.68)
To Linksmuolis Pirmiausia atkreipiu dėmesį, kad visuomet, siūlant ką nors atleisti ar "nurengti", reikia įžiūrėti žmonių likimus. Atleistieji papildys bedarbių gretas, ne jie mokės mokesčius į biudžetą, o jiems biudžetas mokės pašalpas. "Nurengtieji" nukentės finansiškai, nes niekas nesiūlo, pervedus statutinius į civilius, palikti nesumažintą algą (nors dauguma "pagalbinių" dažniausiai dirba didesnės kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalaujančius darbus, nei viešosios tvarkos palaikymas ar nusikaltimų tyrimas). Juk ne uniformų jiems kai kas pavydi, o to, kad ir statusas, ir soc. garantijos jų tokios pat, kaip ir patrulių ar kriminalistų. O toks pavydas jau yra labai blogas reiškinys. Beje, VISI, dėvintys uniformą, (nesvarbu, ar tai personalas, ar informatika ir t.t.) ir patruliuoja, kai reikia, ir kitose priemonėse dalyvauja, ir budi budėtojų dalyse, pakeisdami "grynuosius" policininkus. Taip pat patikslinu informaciją (nes, matyt, nevisi žino), kad dėl policijos reformos apskričių principu ūkio dalys - jau seniai civilinės, buhalterija, personalas - centralizuoti, etatai JAU sumažinti, informatikos poskyriai rajoniniuose PK panaikinti, visose organizacinėse struktūrose dirba daug civilių. Ir "statistines korteles įvedinėja", tapatybės korteles išdavinėja ne pareigūnės. Dėl policijos susimažinimo - policininkų yra per mažai tokioje visuomenėje, kokia yra pas mus. Dėl to ir sakau, kad policija yra neliečiama, nebent kas nors ką nors gero jai darytų:) Jau matėme nepriklausomybės pradžioje, kaip, "nureformavus" policiją, pasikeitė kriminogeninė padėtis Lietuvoje ne į gerąją pusę. Jei kokie nors mažinimai ir galimi, tai tik departamentuose ir pačioje VRM(jie buvo išpūsti, nes vis dar veikia Parkinsono dėsniai). Bet tai reikia daryti civilizuotai, nežaidžiant žmonių likimais. Natūraliai atsilaisvinus etatams, jų nebereikia, jei įmanoma, užpildyti. Ir pradėti reikia nuo visokio plauko patarėjų, konsultatntų, nes, jei žmogus yra tinkamas užimti kokias nors pareigas, tai reiškia, kad jis visų pirma yra kompetetingas jas užimti. O tuomet kam jam reikalingi patarėjai? O jei valdininkas nesugeba dirbti be patarėjų, tai kam toks iš viso reikalingas?

linas (#75) - 2009-08-26 12:38 (IP: 81.7.97.226)
ministerio pozicija aiski, atlyginima pasiimti ir nieko neveikti...

Linksmuolis (#548) - 2009-08-26 09:58 (IP: 193.219.12.157)
Papildau dėl visokių organizacinių, informacinių technologijų, ūkio, personalo, teisės skyrių mažinimo. Manau tuose skyriuose uniformuotų iš viso neturėtų būti, nebent tik viršininkai, nes tie darbuotojai nesusiję su realiomis tam tikros įstaigos atliekamomis funkcijomis, todėl gali būti laisvai samdomi ar kitokia forma, bet ne statutiniai darbuotojai, tai realiai mokos fondas turėtų sumažėti, atitinkamai ir kiekį tų darbuotojų peržiūrėti. Va mintis pamąstymui, kad galėtų būti vieninga VRM personalo tarnyba kuri aptarnautų visas pavaldžias institucijas, būtų vieningas pareigūnų registras, o ne kiekviena institucija turėtų savo personalo padalinį. O policija kaip tokia, tai bet kokiu atveju susimažinti turėtu pati pirma, nes ji didžiausiai VRM pavaldi įstaiga ir išpūsta tai gan riebiai:)) Pradėti galėtų nuo tokių kaip uniformuotų informatikų suvedinėjančių statistines korteles perkėlimą iš statutinių į laisvai samdomus ir ledai pajudėtų. Manau apie 10 % kiekvienoj įstaigoje galima "nurengti" pareigūnų tiesiogiai neatliekančių tos įstaigos funkcijų ir turėtų pasijausti taupymas. O pasakymas, kad POLICIJA NELIEČIAMA, tai biški dvelkia stagnacija:)))

arass (#549) - 2009-08-25 17:01 (IP: 193.219.12.68)
To Expertas - visus sujungti į vieną ir efektyviai valdyti - ne utopija. Prisimink RSHA. To Linksmuolis - rašai, kad "kad reikia mažinti, visų pirma nuo visų tarnybų administracijos padalinių darbuotojų kiekio, organizacinių, personalo ir pan." Tačiau prieš rašant reikėtų susimastyti, kaip tuomet teks dirbti likusiems - panaikinkim, pavyzdžiui, kompiuteristus: ar kriminalistai ir patruliai patys iš vartotojų taps kompiuterių ir kompiuterinių tinklų expertais (problemų tai bus kasdien)? Panaikinsim personalo padalinius - kas tuomet rūpinsis darbuotojų priėmimu, atleidimu, jų popieriukais asmens bylose ir t.t.? Paprastas pavyzdys, parodantis, kad kiekvienas turi dirbti savo ir tik savo darbą - per formulės 1 lenktynes lentynininkas PATS keičia ratus, pildo degalus, remontuoja variklį ir t.t., nes dėl etatų mažinimo ar taupymo nėra kitų komandos narių. Gražu? Per eilę metų eiliniuose policijos komisariatuose jau tiek buvo "mažinimų", taupymų ir t.t., kad ne viešosios ir kriminalinės policijos darbuotojų liko mažiau, nei būtina. Manau, visiems policijos darbuotojams, kad ir kokias funkcijas jie atlieka, reikia būti solidariems. Kiekvienas, kuris nešioja uniformą, bet kada pasiryžęs eiti atllikti savo pareigą. Manau, kad visi turėtų įsisamoninti, jog POLICIJOS STRUKTŪRA YRA NELIEČIAMA. O už siūlymus mažinti bet kokius etatus turėtų atsirasti BK straipsnis.

Ash (#195) - 2009-08-24 20:56 (IP: 213.226.151.63)
to linksmuolis malonu, kad mane labai gerai pazistate ir zinote kur ir kokius tortus as nesioju :) jusu ziniai i MC atejau is policijos komisariato (tiesiai nuo tyrejo stalo, iki tol ir gatveje teko dirbt. nenumiriau. :) Siuo metu daugiau kaip pusmetis esu grizes i PK (ne administracini padalini). Taigi leidziu sau manyti, jog su policijos darbu esu susipazines :) cia siaip trumpas "lyrinis nukrypimas". Noreciau Jusu nuosirdziai paprasyti ivardinti konkrecius kriterijus kuriais vadovaujantis istaigos turi buti autonomiskomis. Jeigu sekant Jusu logika, ir vadovautis BK skyriais turetu egzistuoti ir mano jau minetos smurtiniu nusikaltimu, vagysciu tyrimo tarnybos prie VRM ir pan. Is Jusu pareikstos trumpos nuomones apie organizacinius padalinius sprendziu, kad apie tu padaliniu vykdomas funkcijas ne kazin ka ismanote. Todel ir siulote sumazinti administravimo padaliniu darbuotoju kieki neteikdamas racionalaus kelio kaip tai padaryti. As nors, ir Jusu nuomone, rasau nesamones, bet manau teikiu mechanizma kaip galetu buti taupoma.

Linksmuolis (#548) - 2009-08-24 14:43 (IP: 193.219.12.157)
Straipsnio autorius matau "lengvai" prasilenkia su sveiku protu, skalambija apie oper. subjektų sumažinimą, neva tai tik į naudą. Beje pats lyg ir dirba mokymo centre - torčiukų, oi atsiprašau organizacinio skyriaus viršininku?, tai ne nuostabu, kad žalio supratimo neturi apie oper veiklą ir t.t. Pagal jo logiką ("nerealaus" mažinimo planą) gausis "policinė valstybė", nes viską atliks vargšas policininkas.... Keista, kad dar nepasiūlė gaisrus gesinti policininkams, oho kiek sutaupytume visus gaisrininkus atleidę:)) Tai gausis dar didesnis PD, o gal reiktų įkurti policijos ministeriją ? Kiek pamenu daug kas stengėsi kaip tik mažinti policijai nebūdingas funkcijas. Kitas dalykas autonomiškumas taip pat yra didelis pliusas, taigi manau dar gerai, kad visos tarnybos yra atskiros ne policijai pavaldžios. Tamsta autorius iš įstatymų palyginęs funkcijas nelabai ką galėtų "optimizuoti" nežinodamas realiai tarnybų veiklos. Labiausiai patiko apie FNTT, kad pervesti pareigūnus į "ekonominius" padalinius:))) Ar bent tamsta suvokia kuo skiriasi finansiniai nusikaltimai nuo ekonominiu, net BK skyriai yra atskiri tomis temomis, o ka jau bekalbėti apie nusikaltimo objektus. O dėl atlyginimų tai ir kvalifikacija turi būti pareigūnų atitinkama, kaip ir apmokėjimas už tai, todėl skirtingų tarnybų skirtingi ir kooficientai. Sutinku, kad reikia mažinti, visų pirma nuo visų tarnybų administracijos padalinių darbuotojų kiekio, organizacinių, personalo ir pan.:) Tai va trumpai tiek :)

albinas (#171) - 2009-08-21 18:07 (IP: 78.58.10.150)
geras pasiūlymas, tik daug ministerijų ir kitų klerkų giminaičiai neteks darbo.Lengviausia atsikratyti provincijų komisariatų sąskaita...

Expertas (#546) - 2009-08-20 16:14 (IP: 193.219.12.68)
Viską sujungti į vieną, didžiulią sistemą ir ją efektyviai valdyti - utopija!


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA