V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-02-09 ketvirtadienis, 07:51

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Tomas Tomilinas: esame vienintelė partija, kuri nepasirašėme Nacionalinio susitarimo
2012-10-08

Prieš ketverius metus buvome parengę interviu ciklą su kandidatais į Seimą. Kandidatai tuomet akcentavo egzistuojančias pareigūnų problemas ir deklaravo pasiryžę jas spręsti. Praėjus ketveriems metams galime konstatuoti - situacija nepagerėjo, o pareigūnams dargi ir pablogėjo.

Netrukus, spalio 14 d., vėl vyks  Seimo rinkimai. Daug Lietuvos žmonių yra nusivylusių partijomis, esamais Seimo nariais ar kai kuriais jų. Todėl pagrįstai kyla klausimas, kam iš kandidatų atiduoti savo balsą, kuriai partijai patikėti valdyti valstybę ir spręsti svarbiausius klausimus? Nusivylimas tarp žmonių politikais didelis, šalis nuolat gyvena krizės sąlygomis, kuri atrodo niekada nesibaigs. Problemų daugėja, o jų sprendimų mažėja, tuo tarpu politikai atrodo tarsi žmonės iš kitos planetos, dirbantys tam, kad jiems  būtų geriau, o norisi, kad pagaliau gyventi būtų gera Lietuvoje visiems ir visgi pasimatytų šalies atsigavimo bei tvirtėjimo ženklai. Todėl nusprendėme ir vėl pakalbinti politikus, kandidatus į naująjį Seimą, ką jie žada padaryti dėl mūsų pareigūnų, kaip jie spręs įsisenėjusias, vidaus tarnyboje egzistuojančias, problemas.

Tai jokiu būdu ne agitacija už konkrečius kandidatus. Norime, kad Jūs galėtumėte patys įvertinti, kieno ketinimai tvirti ir aiškūs, kokie kandidatų siekiai ir tikslai. Galbūt  mūsų pateikti interviu padės Jums įvertinti partiją, jos atstovus ir pasirinkti žmones, kuriais tikite.

Pateikiame interviu su Tomu Tomilinu,  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatu LR Seimo rinkimuose 2012 m. Vilniaus - Trakų rinkimų apygardoje.

-Metai iš metų statutiniai valstybės tarnautojai vis nesulaukia deramo politikų dėmesio, finansavimas statutinėms įstaigoms, nors jos ir itin svarbios, daugelyje pasaulio šalių, laikomos prioritetinėmis, kasmet mažinamas, blogėja pareigūnų darbo sąlygos, mažėja atlyginimas, mažėja pareigūnų socialinės garantijos. Todėl sistemą palieka geriausi (per pastaruosius metus sistemą paliko 3500 pareigūnų), patyrę,  daug metų ištarnavę pareigūnai, o likusiųjų motyvacija mažėja. Kaip šią situaciją keistumėte Jūsų, kas paskatintų likti tarnyboje ar ją pasirinkti?

-Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga skiriasi nuo daugelio kitų parlamentinių partijų savo tvirtu apsisprendimu  keisti esminę ir ydingiausią Lietuvos politikos kryptį – sistemišką viešojo sektoriaus naikinimą. Pagal BVP perskirstymo per biudžetą lygį esame toli nuo ES ir kas baisiausiai – nuolat tolstame nuo Europos. Pareigūnai kaip ir kitos gyvybiškai svarbios viešojo sektoriaus sritys (sveikata, švietimas) priverstos kentėti sistemingus lėšų karpymus, funkcijų privatizavimo grėsmes dėl vyraujančios neoliberalios ideologijos. Viešasis sektorius Lietuvos politikų lūpose, padedant Laisvosios rinkos instituto „berniukams“, įvardijamas kaip ekonomikos, ūkio „našta“, kurią kažkodėl būtina „reformuoti, liberalizuoti, suefektyvinti, sukomercinti“. Pasisakome prieš dažnai beprasmį žodžio „reforma“ naudojimą. Absoliuti dauguma paskutinių reformų veda prie didesnės viešojo sektoriaus degradacijos ir jo likučių grobstymo. Baisiausiai, kad viešasis sektorius naikinamas Lietuvoje net nebandant žiūrėti į socialinių rodiklių pokyčius. Mokyklos naikinamos tose vietovėse, kur švietimo rezultatai gerėja, policininkams karpomi atlyginimai kai gerėja kriminogeninė padėtis ir pan. Tai politinis nusikaltimas. Šiandien dešiniųjų valdoma Lietuva didžiuojasi lėšų karpymais, mažais atlyginimais, nors turėtų būti gėda dėl tokio konkurencinio „pranašumo“.

-Kokios būtinos neatidėliotinos priemonės spręsti susikaupusioms problemoms? Įvardinkite konkrečias priemones, kurias numačiusi Jūsų partija.

-Mes pasisakome ir tai aiškiai įvardinta mūsų programoje už bet kokių „optimizacijos“ planų moratoriumą. Programoje aiškiai numatyta peržiūrėti visų policijos, ugniagesių, greitosios pagalbos ir kitų socialiai svarbių įstaigų optimizavimo planus, siekiant, kad nenukentėtų regionų gyventojų interesai laiku gauti kokybišką paslaugą kuo arčiau gyvenamosios aplinkos. Mes priešinomės gaisrinių uždarymui, policijos nuovadų pertvarkoms (nepritariame centralizacijai).Tokie taupymai dažniausiai atnešą į biudžetą kelis papildomus milijonus, nors valstybė netekusi tam tikrų socialinių paslaugų ilgainiui praranda žmonių gyvybes ir šimtus milijonų. Mūsų netenkino saugos paslaugų perdavimas privačioms tarnyboms. Būsimame Seime priešinsimės darbo kodekso liberalizacijai, nes puikiai suprantame, kad liberalizavus darbo kodeksą – po jų eis statutinių santykių liberalizacija ir komercializacija.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas pareigūnų darbui mūsų partijos nariai – bendruomenių lyderiai, seniūnai, merai – kasdien bendradarbiaudami su vietos pareigūnais pabrėžia būtinybę sumažinti pareigūnų biurokratinę naštą, popierizmą darbo vietoje. Mūsų programoje taip pat numatyta konkreti parama šeimoms, įsigijant būstą. Tam reikės papildomų biudžeto lėšų.

Remiantis mūsų programa, mes įkursime savanoriškos jaunimo praktikos sistemą viešojo sektoriaus įstaigose (panašiai kaip savanoriška krašto apsaugos tarnyba). Jauni žmonės, atlikę praktiką, pavyzdžiui, policijos nuovadoje (žinoma, prie nepavojingų darbų) ar ligoninėje, kitose savivaldybių ar valstybės įstaigose gaus galimybę nemokamai studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose (jau galioja po karinės tarnybos). Tokiu būdu bus skatinama potencialiai iš karto po mokyklos emigruojančio jaunimo integracija į viešo sektoriaus darbo rinką, mažės emigracijos paskatos, mažės nemotyvuotų studentų skaičius.

Mes pasisakome už aukštojo mokslo reformos atšaukimą. Panaikinsime studento „krepšelio“ sistemą. Sieksime, kad išliktų regioniniai ir šakiniai universitetai, kitos aukštosios mokyklos. Užtikrinsime, kad jose išliktų ne tik patrauklios studentams, bet ir Lietuvai reikalingos specialybės.

-Ką manote apie teisėsaugos finansavimo tendencijas. Koks Jūsų atstovaujamos partijos požiūris į teisėsaugos problemas, ar teisėsaugoje egzistuojančių problemų sprendimas yra tarp prioritetinių klausimų?

-Teisėsaugos problemų sprendimas yra prioritetas. Mes pasisakome prieš bet kokias teisėsaugos reformas, kurių įgyvendinimui nenumatoma biudžeto lėšų, tuo realiai bloginant pareigūnų padėtį.

-Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas apibendrinęs pagrindines vyraujančia problemas suformulavo reikalavimus politikams: padidinti darbo užmokestį ne mažiau kaip trečdaliu; nustatyti pareigūnams 40 val. darbo savaitę; mokėti už viršvalandžius; sugrąžinti nesumokėtą darbo užmokesčio dalį; nubausti asmenis, persekiojančius pilietiškus, sąžiningus pareigūnus; imtis priemonių, kurios paskatintų patyrusius pareigūnus likti tarnyboje.Ką manote apie kiekvieną reikalavimų?  

-Pritariame visiems reikalavimams, sieksime jų įgyvendinimo. Tai nėra tuščias pažadas, mes puikiai suprantame, kad reikalavimų įgyvendinimui bus reikalingi biudžeto pinigai. Turime planą ir dėl biudžeto šaltinių. Esame vienintelė partija, kuri sąmoningai nepasirašė Nacionalinio susitarimo dėl gynybos politikos, kuriuo konsevatoriai siekia pritraukti iš biudžeto papildomą milijardą litų krašto apsaugai (žinoma, skriaudžiant kitas sritis). Esame tvirtai įsitikinę, kad dabartinis nacionalinio saugūmo poreikiai nėra naujų ginklų pirkimas, o verčiau valstybės piliečių saugumo ir socialinės gerovės užtikrinimas. Taip pat matome rezervų kompensuojamų vaistų milžiniškų išlaidų srityje. Rezervų yra ir kitur – pavyzdžiui – taupant biudžeto lėšas, sieksime, kad visose savivaldybių ir valstybės institucijose dalis naudojamos uždaro kodo programinės įrangos būtų pakeista į atviro kodo programinę įrangą.

Tarp Europos Sąjungos šalių Lietuvoje yra menkiausias visuomenės įsitraukimas į viešuosius reikalus. Lietuviai vengia burtis į profesines sąjungas ir asociacijas. Kokias priemones yra numačiusi Jūsų partija, kad žmonės nebijotų burtis į profesines sąjungas ir asociacijas, ginti savo interesus ir spręsti įvairius klausimus?

Mūsų programoje numatytas tikrų kolektyvinių santykių ir profsąjungų veiklos skatinimas, kurio geriausi pavyzdžiai turi atsirasti būtent valstybės tarnyboje ir statutinėje veikloje. Taip pat numetėme remsti socialiai atsakingas įmones, kurios sudarinės sektorines arba teritorines kolektyvines sutartis. Skatinsime vietos Trišalių tarybų aktyvumą, siekdami, kad stambios pelningos įmonės (tas pats galioja ir biudžeto įstaigoms) didintų atlyginimus bei socialines garantijas darbuotojams. Sudarant galimybę visiems gyventojams laisvai išreikšti pilietinę poziciją mitingose įgyvendinant Susirinkimų įstatymą. Savivaldybėse negali būti jokių papildomų, nei numato įstatymas, apribojimų ir mitingams skirtų „tinkamų vietų sąrašų“ ar „mitinguotojų elgesio taisyklių“.

 Truputį apie mane. Esu politologas, baigiau Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Valstybės tarnautojas. Daugelio socialinių projektų ir iniciatyvų autorius ir vykdytojas. Suagusių švietimo specialistas. Vienas iš Socialinių investicijų valdymo centro, Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos SAMPRO steigėjų. vienas iš profesinių sąjungų steigimo prekybos tinkluose iniciatorių (2007 m.), Žaliųjų frakcijos steigėjas valstiečių liaudininkų partijoje (2010 m.), 2012 m. referendumo dėl atominės elektrinės surengimo iniciatyvinės grupės koordinatorius. Kartu su žmona augini tris vaikus.

Ačiū už atsakymus.

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA